Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Drodzy słuchacze!
Przypominamy, że dzień 22 stycznia to ostateczny termin składania praktyk przez słuchaczy ostatnich semestrów.

 

Dzienniczek praktyk oraz umowę prosimy dostarczyć do sekretariatu szkoły.