Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty przy zapisie do naszej szkoły

Świadectwo ukończenia szkoły

Dowód osobisty

W przypadku zapisu do szkoły policealnej, prosimy o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia nauki.

Zapraszamy do sekretariatu