Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Sprawdź naszą ofertę
szkół policealnych dla obcokrajowców!

Ucząc się w naszej szkole zyskujesz:

👉Doskonalenie języka polskiego. Zajęcia prowadzone są w języku polskim, co umożliwia ćwiczenie jego znajomości.
👉Wyższe zarobki – słuchacz do 26 roku życia otrzymuje wyższe wynagrodzenie, ponieważ w Polsce zwolniony jest z odprowadzania składek ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych).
👉Zawarcie nowych znajomości, przyjaźni. Co wiąże się ze spotkaniami towarzyskimi poza szkołą i miłe spędzanie wolnego czasu.
👉Darmowe dodatkowe zajęcia z języka polskiego (na wielu poziomach zaawansowania).
👉Darmowe legitymacje szkolne oraz zaświadczenia o podjęciu oraz kontynuacji nauki, pomocne przy przekraczaniu granicy.
👉Ukończenie w Polsce Szkoły Policealnej potwierdza posiadanie znajomości języka polskiego na odpowiednim poziomie przy ubieganiu się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Co jest równoznaczne ze zwolnieniem z obowiązku zdawania egzaminu z języka polskiego.
👉Praca bez zezwolenia po zakończeniu nauki. W Polce po ukończeniu Szkoły Policealnej można pracować bez zezwolenia.
👉Nasza szkoła koncentruje się na praktycznej nauce zawodu co stwarza możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego oraz nawiązania kontaktu z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami.
👉Możliwość legalizacji pobytu w Polsce na podstawie nauki.
👉Możliwość wyrobienia wizy na podstawie nauki.
👉Po zdaniu egzaminu zawodowego (na koniec nauki w szkole) otrzymuje się dyplom zawodowy wraz z suplementem w języku angielskim uznawany w UE oraz w krajach, które podpisały z Polską umowy o wzajemnym respektowaniu świadectw i dyplomów.

Przewodnik po szkołach policealnych
dla migrantów.

Co zyskujesz wybierając szkołę policealną?

Ucząc się w Pascalu zyskujesz:

Łatwiejszy pobyt w Polsce
 • Darmowe legitymacje szkolne oraz zaświadczenia o podjęciu oraz kontynuacji nauki, pomocne przy przekraczaniu granicy.
 • Świadectwo ukończenia naszej szkoły (świadectwo MEN) jako dokument potwierdzającym znajomość języka polskiego na poziomie B1.
 • Możliwość legalizacji pobytu w Polsce na podstawie nauki.
 • Możliwość wyrobienia wizy na podstawie nauki.
 • Po zdaniu egzaminu zawodowego (na koniec nauki w szkole) otrzymuje się dyplom zawodowy wraz z suplementem w języku angielskim uznawany w UE oraz w krajach, które podpisały z Polską umowy o wzajemnym respektowaniu świadectw i dyplomów.
Lepsza praca
 • Darmowy dostęp do wyselekcjonowanej wiedzy związanej z danym kierunkiem.
 • Darmowy dostęp do profesjonalnie wyposażonych pracowni tematycznych.
 • Kadrę wykładowców, którzy są specjalistami w swoich dziedzinach.
 • Zawody, w których kształcimy są dostosowane do potrzeb rynku pracy w Polsce, co zwiększa prawdopodobieństwo otrzymania korzystniejszych warunków zatrudnienia.
 • Nasza szkoła koncentruje się na praktycznej nauce zawodu co stwarza możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego oraz nawiązania kontaktu z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami.
Rozwój osobsty
 • Darmowe dodatkowe zajęcia z języka polskiego (na wielu poziomach zaawansowania).
 • Nasza szkoła koncentruje się na praktycznej nauce zawodu co stwarza możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego oraz nawiązania kontaktu z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami.
 • Czas wolny dla siebie i bliskich, ponieważ zajęcia w naszej szkole odbywają się w trybie zaocznym (weekendowym).

Zapisz się do naszej szkoły:

Pascal – Bezpłatna Szkoła dla dorosłych!

Szkoły policealne Pascal, to bezpłatne szkoły dla dorosłych. U nas za naukę nic nie zapłacisz! Ucz się w liceum ogólnokształcącym, lub szkole policealnej na takich kierunkach jak:

 • Technik administracj
 • Technik BHP
 • Technik usług kosmetycznych
 • Florysta
 • Technik optyk
 • Technik archiwista
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Oraz na atrakcyjnych kierunkach medycznych:

 • Opiekun medyczny
 • Technik ortopeda
 • Higienistka stomatologiczna
 • Asystentka stomatologiczna
 • Technik masażysta
 • Terapeuta zajęciowy

Szkoła policealna a legalizacja pobytu?

Dzięki szkole policealnej możesz starać się o legalizację Twojego pobytu w Polsce. Jako słuchacz szkoły policealnej można starać się o zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności – podjęcie nauki. Zezwolenie może zostać wydane na okres około 1 roku. Jeśli kierunek, który wybrałeś/aś trwa dłużej w późniejszym czasie można ubiegać się o kolejne zezwolenie.

Ile to kosztuje?

Zapisując się do naszej szkoły policealnej nie ponosisz żadnych kosztów przez cały okres nauki.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Aby zapisać się do naszej szkoły należy przedłożyć świadectwo ukończenia szkoły średniej przetłumaczonego przysięgle na język polski (jeśli wydane w innym języku) oraz paszport. Jeśli masz problem z przetłumaczeniem świadectwa zgłoś się do wybranego oddziału naszej szkoły- pomożemy.

Wypełnij formularz
by zarezerwować miejsce

Zapis on-linePełna treść

Pełna treść


Jesteśmy siecią szkół policealnych dla osób dorosłych mającą siedziby w wielu miastach Polski.
Oferujemy szeroki wybór bezpłatnych kierunków zawodowych oraz medycznych prowadzonych
w języku polskim. W swojej ofercie posiadamy również  Liceum Ogólnokształcące pozwalające zdobyć wykształcenie średnie oraz kursy zawodowe rozwijające poszczególne umiejętności (płatne). Szkoła PASCAL ma status szkoły publicznej i jest wpisana do rejestru Ministerstwa Edukacji Narodowej.