Zarezerwuj miejsce ON-LINE
[:pl]

FAQ

czyli najczęściej zadawane pytania
Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, WYBIERZ MIASTO i skontaktuj się z oddziałem.
[:pl]Jakie uprawnienia posiada szkoła PASCAL?[:ua]Яку акредитацію має школа PASCAL?[:en]What qualifications does PASCAL have?[:]
[:pl]Szkoła PASCAL posiada uprawienia szkoły publicznej.[:ua]Школу PASCAL акредитовано як державну школу.[:en]PASCAL has public school qualifications.[:]
[:pl]Czy liczba miejsc w szkole jest ograniczona?[:ua]Чи кількість місць у школі обмежено?[:en]Is the number of places in the school limited?[:]
[:pl]Ilość miejsc w szkole jest ograniczona, a o przyjęciu do niej decyduje data zgłoszenia.[:ua]Кількість місць у школі обмежено, а прийом до неї визначається датою заявки.[:en]The number of places at the school is limited, and the date of application is crucial.[:]
[:pl]Czy w procesie rekrutacji są jakieś ograniczenia wiekowe?[:ua]Чи при вступі до школи є якісь вікові обмеження?[:en]Are there any age restrictions in the recruitment process?[:]
[:pl]Szkoła PASCAL jest szkołą dla dorosłych, zatem w procesie rekrutacji mogą uczestniczyć jedynie osoby, które ukończyły 18 rok życia lub ukończą go w roku kalendarzowym, w którym rozpoczynają naukę. Nie ma za to górnej granicy wiekowej.[:ua]Школа PASCAL є школою для дорослих, тому у вступній кампанії можуть брати участь тільки особи, яким виповнилося 18 років або виповниться протягом календарного року, в якому вони розпочинають навчання. Зате немає верхньої вікової межі.[:en]PASCAL is a school for adults, so only people who are 18, or will be in the calendar year in which they begin their education. will be included in the recruitment process. There is no upper age limit.[:]
[:pl]W jaki sposób mogę zapisać się do szkoły?[:ua]Яким чином можна записатися до школи?[:en]How can I enrol?[:]
[:pl]Do szkoły trzeba zapisać się osobiście, można jednak zarezerwować wcześniej miejsce, wypełniając odpowiedni formularz na stronie internetowej. KLIKNIJ[:ua]Запис до школи здійснюється особисто, але Ви можете попередньо забронювати місце, заповнивши форму на сайті. НАТИСНІТЬ[:en]You must enrol in person, but you can reserve a place by filling out the appropriate form on the website. CLICK[:]
[:pl]Jakie dokumenty należy złożyć, aby zapisać się do liceum ogólnokształcącego?[:ua]Які документи подаються для вступу до середньої школи?[:en]What documents should I submit to enrol in the high school?[:]
[:pl]By zapisać się do trzyletniego liceum ogólnokształcącego należy złożyć: świadectwo ukończenia gimnazjum lub ósmej klasy szkoły podstawowej – oryginał lub odpis, trzy zdjęcia (można je donieść w późniejszym terminie), a także przedstawić dokument tożsamości.[:ua]Для того щоб записатися до середньої школи з трирічним терміном навчання необхідно надати: свідоцтво про закінчення гімназії або восьмого класу початкової школи – оригінал або виписку, три фотокартки (їх можна надати пізніше), а також пред’явити документ, що засвідчує особу.[:en]To enrol in the three-year high school, you must submit a certificate of completion of a grammar school or eighth grade of a primary school – an original or a copy, three photographs (may be delivered later), and an identity document.[:]
[:pl]Jakie dokumenty należy złożyć, aby zapisać się do dwuletniej szkoły policealnej?[:ua]Які документи подаються для вступу до дворічної школи для осіб з середньою освітою?[:en]What documents should I submit to enrol in the two-year post-secondary school?[:]
[:pl]By zapisać się do dwuletniej szkoły policealnej należy złożyć: świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał lub odpis, dwa zdjęcia (można je donieść w późniejszym terminie), a także przedstawić dokument tożsamości. Nie musisz mieć matury![:ua]Для того щоб записатися до школи для осіб з середньою освітою з дворічним терміном навчання необхідно надати: свідоцтво про закінчення середньої школи – оригінал або виписку, дві фотокартки (їх можна надати пізніше), а також пред’явити документ, що засвідчує особу. Атестат не потрібен![:en]To enrol in the two-year post-secondary school, you must submit a certificate of completion of a high school – an original or a copy, two photographs (may be delivered later), and an identity document. You do not have to have a high school diploma![:]
[:pl]Czy można zapisać się do szkoły policealnej, nie mając matury?[:ua]Чи можна записатися до школи для осіб з середньою освітою, не маючи атестату зрілості? [:en]Can I enrol in a post-secondary school without a high school diploma?[:]
[:pl]Tak, wymagane jest jedynie ukończenie szkoły średniej.[:ua]Так, потрібне лише свідоцтво про закінчення середньої школи.[:en]Yes, but it is required to finish a high school.[:]
[:pl]Jakie opłaty należy uiścić, zapisując się do liceum lub szkoły policealnej?[:ua]Які збори потрібно сплатити при вступі до середньої або школи для осіб з середньою освітою?[:en]What fees do I have to pay when enrolling in the high school or the post-secondary school?[:]
[:pl]Szkoła PASCAL jest szkołą darmową, a więc nie trzeba uiszczać żadnych opłat.[:ua]Навчання у школа PASCAL є безкоштовним, тому нічого сплачувати не потрібно..[:en]PASCAL is a free school, so you do not have to pay any fees.[:]
[:pl]Jak często odbywają się zajęcia?[:ua]Як часто відбуваються заняття?[:en]How often do classes take place?[:]
[:pl]Zajęcia odbywają się średnio co dwa tygodnie w soboty i niedziele.[:ua]Заняття проводяться, у середньому, кожні два тижні, по суботах та неділях.[:en]Classes take place on average every two weeks, on Saturdays and Sundays.[:]
[:pl]Ile trwa nauka w liceum ogólnokształcącym?[:ua]Скільки триває навчання у середній школі?[:en]How long does high school education take?[:]
[:pl]Nauka w liceum ogólnokształcącym trwa 3 lata.[:ua]Тривалість навчання у середній школі становить 3 роки.[:en]Education in the high school lasts 3 years.[:]
[:pl]Ile trwa nauka w szkole policealnej?[:ua]Скільки триває навчання у школі для осіб з середньою освітою?[:en]How long does post-secondary school education take?[:]
[:pl]Nauka w szkole policealnej trwa 2 lata. Jedyne zajęcia na kierunku „Technik BHP” trwają 1,5 roku.[:ua]Тривалість навчання у такій школі становить 2 роки. Лише навчання на напрямі „Технік з безпеки та[:en]Education in the post-secondary school lasts 2 years. The only occupation in the field of „occupational health and safety technician” is 1.5 years.[:]
[:pl]Jaką frekwencję muszę mieć, aby zostać promowanym na następny semestr?[:ua]Якою має бути відвідуваність, аби тебе було переведено на наступний семестр?[:en]What attendance is needed to be promoted for the next semester?[:]
[:pl]Trzeba mieć minimum 50% obecności z każdego przedmiotu, aby uzyskać promocję na kolejny semestr. W przypadku nieuczęszczania na zajęcia słuchacz zostaje nieklasyfikowany wraz z końcem semestru.[:ua]Щоб Вас перевели на наступний семестр, потрібно відвідати принаймні 50% занять з кожного предмету. У разі нез’явлення на заняття слухач не атестується в кінці семестру.[:en]You need to have a minimum of 50% attendance on each subject to get promotion for the next semester. In case of non-attendance, the student is not classified at the end of the semester.[:]
[:pl]Jakie wykształcenie uzyskam po szkole policealnej oraz liceum?[:ua]Яку освіту я отримаю після закінчення тієї чи іншої школи?[:en]What education do I get after the post-secondary school and the high school?[:]
[:pl]Po ukończeniu szkoły policealnej słuchacz otrzymuje świadectwo jej ukończenia oraz może przystąpić do egzaminu zawodowego. Po jego zdaniu otrzymuje tytuł technika. W momencie ukończenia liceum słuchacz uzyskuje wykształcenie średnie oraz może przystąpić do egzaminu maturalnego.[:ua]Після закінчення школи для осіб з середньою освітою слухач отримує свідоцтво про її закінчення і може приступити до професійного іспиту. Склавши його, він отримує звання техніка (молодший спеціаліст). Після закінчення ж середньої школи слухач отримує середню освіту і може приступити до підсумкового атестаційного іспиту.[:en]After graduating from the post-secondary school, the student receives a certificate of completion and can take a vocational examination. After passing the examination, the student gets the title of a technician. When finishing the high school, the student gets secondary education and can take the high school leaving exam.[:]
[:pl]Gdzie znajdę informacje dotyczące planu zajęć?[:ua]Де можна знайти інформацію про розклад занять?[:en]Where can I find information on the schedule?[:]
[:pl]Plany zajęć dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie.[:ua]Розклади доступні на сайті школи та у секретаріаті.[:en]Schedules are available on the school’s website and at the secretariat.[:]
[:pl]Czy mogę wypożyczyć świadectwo podczas trwania nauki?[:ua]Чи можу я взяти оригінал свідоцтва під час проходження навчання?[:en]Can I rent a certificate while studying?[:]
[:pl]Tak, lecz należy w jego miejsce pozostawić w sekretariacie odpis potwierdzający zgodność z oryginałem.[:ua]Так, але натомість потрібно залишити у секретаріаті виписку, що підтверджує відповідність оригіналу.[:en]Yes, but a copy of the original should be left in the secretariat.[:]
[:pl]Czy szkoła wydaje zaświadczenia do ZUS-u, WKU, MOPS, GOPS i innych instytucji?[:ua]Чи школа видає довідки для ZUS, WKU, MOPS, GOPS та інших установ?[:en]Does the school issue certificates to ZUS, WKU, MOPS, GOPS and other institutions?[:]
[:pl]

Tak, szkoła wydaje takie zaświadczenia słuchaczom.

Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej i wydajemy zaświadczenia do wszystkich instytucji.[:ua]Так, школа видає слухачам такі довідки.

Ми маємо акредитацію державної школи і видаємо довідки для представлення у всіх установах.[:en]Yes, the school issues such certifications to students.
We have the qualification of a public school and we issue certificates to all institutions.[:]

[:pl]Czy szkoła wydaje legitymacje i do jakich zniżek one uprawniają?[:ua]Чи видає школа студентські (учнівські) квитки і на які пільги вони дають право?[:en]Does the school issue student ID cards and to which discounts do they entitle?[:]
[:pl]Tak, szkoła wydaje legitymacje, które uprawniają do zniżek na PKP (do 24. roku życia)*, ZKM (do 24. roku życia) oraz w wielu innych miejscach, z którymi szkoła współpracuje (szczegóły na stronie internetowej).
*http://www.intercity.pl/pl/dokumenty/Przepisy%20i%20taryfy/Ulgi%20ustawowe/Ulgi-ustawowe-05-03-2015.pdf[:ua]Так, школа видає квитки, що дають право на пільги при користуванні залізничним (до 24 років)*, міським транспортом (до 24 років), а також такі, що їх надають партнери школи (детальніше на сайті).[:en]Yes, the school provides student ID cards which entitle to discounts at PKP (up to 24 years old)*, ZKM (up to 24 years old), and many other places with which the school cooperates (details on the website).[:]
[:pl]Kiedy mogę otrzymać legitymację oraz zaświadczenie?[:ua]Коли можна отримати студентського (учнівського) квитка та довідку?[:en]When can I get the student ID card and the certificate?[:]
[:pl]Zaświadczenie można otrzymać już w momencie złożenia kompletu dokumentów, natomiast legitymacje zostają wydane po rozpoczęciu semestru.[:ua]Довідку можна отримати в момент подачі повного пакету документів, а квитки видаються після початку семестру.[:en]The certificate can be received at the time of submitting a complete set of documents, but the student ID card is issued after the start of the semester.[:]
[:pl]Czy ze szkoły można zrezygnować w dowolnym momencie?[:ua]Чи можна відмовитися від навчання у школі у будь-який момент?[:en]Can I resign from the school at any time?[:]
[:pl]Tak, ze szkoły można zrezygnować w dowolnym momencie, bez żadnych konsekwencji prawnych i finansowych.[:ua]Так, від навчання можна відмовитись у будь-який момент без жодних правових чи фінансових наслідків.[:en]Yes, the school can be left at any time without any legal or financial consequences.[:]
[:pl]Czy inna osoba lub ktoś bliski może odebrać za mnie dokumenty?[:ua]Чи інша людина або хтось з близьких може забрати документи замість мене?[:en]Can a friend or a relative be able to pick up my documents?[:]
[:pl]

Tak, ale musi posiadać pisemne upoważnienie napisane przez zainteresowaną osobę.

[:ua]Так, але вона повинна мати доручення, написане зацікавленою особою.[:en]Yes, but he/she must have a written authorization prepared by the person concerned.[:]
[:ua]

FAQ

Або найбільш поширені запитання
Якщо Ви не знайшли відповіді на своє питання, ласкаво просимо до розділу КОНТАКТИ..
[:pl]Jakie uprawnienia posiada szkoła PASCAL?[:ua]Яку акредитацію має школа PASCAL?[:en]What qualifications does PASCAL have?[:]
[:pl]Szkoła PASCAL posiada uprawienia szkoły publicznej.[:ua]Школу PASCAL акредитовано як державну школу.[:en]PASCAL has public school qualifications.[:]
[:pl]Czy liczba miejsc w szkole jest ograniczona?[:ua]Чи кількість місць у школі обмежено?[:en]Is the number of places in the school limited?[:]
[:pl]Ilość miejsc w szkole jest ograniczona, a o przyjęciu do niej decyduje data zgłoszenia.[:ua]Кількість місць у школі обмежено, а прийом до неї визначається датою заявки.[:en]The number of places at the school is limited, and the date of application is crucial.[:]
[:pl]Czy w procesie rekrutacji są jakieś ograniczenia wiekowe?[:ua]Чи при вступі до школи є якісь вікові обмеження?[:en]Are there any age restrictions in the recruitment process?[:]
[:pl]Szkoła PASCAL jest szkołą dla dorosłych, zatem w procesie rekrutacji mogą uczestniczyć jedynie osoby, które ukończyły 18 rok życia lub ukończą go w roku kalendarzowym, w którym rozpoczynają naukę. Nie ma za to górnej granicy wiekowej.[:ua]Школа PASCAL є школою для дорослих, тому у вступній кампанії можуть брати участь тільки особи, яким виповнилося 18 років або виповниться протягом календарного року, в якому вони розпочинають навчання. Зате немає верхньої вікової межі.[:en]PASCAL is a school for adults, so only people who are 18, or will be in the calendar year in which they begin their education. will be included in the recruitment process. There is no upper age limit.[:]
[:pl]W jaki sposób mogę zapisać się do szkoły?[:ua]Яким чином можна записатися до школи?[:en]How can I enrol?[:]
[:pl]Do szkoły trzeba zapisać się osobiście, można jednak zarezerwować wcześniej miejsce, wypełniając odpowiedni formularz na stronie internetowej. KLIKNIJ[:ua]Запис до школи здійснюється особисто, але Ви можете попередньо забронювати місце, заповнивши форму на сайті. НАТИСНІТЬ[:en]You must enrol in person, but you can reserve a place by filling out the appropriate form on the website. CLICK[:]
[:pl]Jakie dokumenty należy złożyć, aby zapisać się do liceum ogólnokształcącego?[:ua]Які документи подаються для вступу до середньої школи?[:en]What documents should I submit to enrol in the high school?[:]
[:pl]By zapisać się do trzyletniego liceum ogólnokształcącego należy złożyć: świadectwo ukończenia gimnazjum lub ósmej klasy szkoły podstawowej – oryginał lub odpis, trzy zdjęcia (można je donieść w późniejszym terminie), a także przedstawić dokument tożsamości.[:ua]Для того щоб записатися до середньої школи з трирічним терміном навчання необхідно надати: свідоцтво про закінчення гімназії або восьмого класу початкової школи – оригінал або виписку, три фотокартки (їх можна надати пізніше), а також пред’явити документ, що засвідчує особу.[:en]To enrol in the three-year high school, you must submit a certificate of completion of a grammar school or eighth grade of a primary school – an original or a copy, three photographs (may be delivered later), and an identity document.[:]
[:pl]Jakie dokumenty należy złożyć, aby zapisać się do dwuletniej szkoły policealnej?[:ua]Які документи подаються для вступу до дворічної школи для осіб з середньою освітою?[:en]What documents should I submit to enrol in the two-year post-secondary school?[:]
[:pl]By zapisać się do dwuletniej szkoły policealnej należy złożyć: świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał lub odpis, dwa zdjęcia (można je donieść w późniejszym terminie), a także przedstawić dokument tożsamości. Nie musisz mieć matury![:ua]Для того щоб записатися до школи для осіб з середньою освітою з дворічним терміном навчання необхідно надати: свідоцтво про закінчення середньої школи – оригінал або виписку, дві фотокартки (їх можна надати пізніше), а також пред’явити документ, що засвідчує особу. Атестат не потрібен![:en]To enrol in the two-year post-secondary school, you must submit a certificate of completion of a high school – an original or a copy, two photographs (may be delivered later), and an identity document. You do not have to have a high school diploma![:]
[:pl]Czy można zapisać się do szkoły policealnej, nie mając matury?[:ua]Чи можна записатися до школи для осіб з середньою освітою, не маючи атестату зрілості? [:en]Can I enrol in a post-secondary school without a high school diploma?[:]
[:pl]Tak, wymagane jest jedynie ukończenie szkoły średniej.[:ua]Так, потрібне лише свідоцтво про закінчення середньої школи.[:en]Yes, but it is required to finish a high school.[:]
[:pl]Jakie opłaty należy uiścić, zapisując się do liceum lub szkoły policealnej?[:ua]Які збори потрібно сплатити при вступі до середньої або школи для осіб з середньою освітою?[:en]What fees do I have to pay when enrolling in the high school or the post-secondary school?[:]
[:pl]Szkoła PASCAL jest szkołą darmową, a więc nie trzeba uiszczać żadnych opłat.[:ua]Навчання у школа PASCAL є безкоштовним, тому нічого сплачувати не потрібно..[:en]PASCAL is a free school, so you do not have to pay any fees.[:]
[:pl]Jak często odbywają się zajęcia?[:ua]Як часто відбуваються заняття?[:en]How often do classes take place?[:]
[:pl]Zajęcia odbywają się średnio co dwa tygodnie w soboty i niedziele.[:ua]Заняття проводяться, у середньому, кожні два тижні, по суботах та неділях.[:en]Classes take place on average every two weeks, on Saturdays and Sundays.[:]
[:pl]Ile trwa nauka w liceum ogólnokształcącym?[:ua]Скільки триває навчання у середній школі?[:en]How long does high school education take?[:]
[:pl]Nauka w liceum ogólnokształcącym trwa 3 lata.[:ua]Тривалість навчання у середній школі становить 3 роки.[:en]Education in the high school lasts 3 years.[:]
[:pl]Ile trwa nauka w szkole policealnej?[:ua]Скільки триває навчання у школі для осіб з середньою освітою?[:en]How long does post-secondary school education take?[:]
[:pl]Nauka w szkole policealnej trwa 2 lata. Jedyne zajęcia na kierunku „Technik BHP” trwają 1,5 roku.[:ua]Тривалість навчання у такій школі становить 2 роки. Лише навчання на напрямі „Технік з безпеки та[:en]Education in the post-secondary school lasts 2 years. The only occupation in the field of „occupational health and safety technician” is 1.5 years.[:]
[:pl]Jaką frekwencję muszę mieć, aby zostać promowanym na następny semestr?[:ua]Якою має бути відвідуваність, аби тебе було переведено на наступний семестр?[:en]What attendance is needed to be promoted for the next semester?[:]
[:pl]Trzeba mieć minimum 50% obecności z każdego przedmiotu, aby uzyskać promocję na kolejny semestr. W przypadku nieuczęszczania na zajęcia słuchacz zostaje nieklasyfikowany wraz z końcem semestru.[:ua]Щоб Вас перевели на наступний семестр, потрібно відвідати принаймні 50% занять з кожного предмету. У разі нез’явлення на заняття слухач не атестується в кінці семестру.[:en]You need to have a minimum of 50% attendance on each subject to get promotion for the next semester. In case of non-attendance, the student is not classified at the end of the semester.[:]
[:pl]Jakie wykształcenie uzyskam po szkole policealnej oraz liceum?[:ua]Яку освіту я отримаю після закінчення тієї чи іншої школи?[:en]What education do I get after the post-secondary school and the high school?[:]
[:pl]Po ukończeniu szkoły policealnej słuchacz otrzymuje świadectwo jej ukończenia oraz może przystąpić do egzaminu zawodowego. Po jego zdaniu otrzymuje tytuł technika. W momencie ukończenia liceum słuchacz uzyskuje wykształcenie średnie oraz może przystąpić do egzaminu maturalnego.[:ua]Після закінчення школи для осіб з середньою освітою слухач отримує свідоцтво про її закінчення і може приступити до професійного іспиту. Склавши його, він отримує звання техніка (молодший спеціаліст). Після закінчення ж середньої школи слухач отримує середню освіту і може приступити до підсумкового атестаційного іспиту.[:en]After graduating from the post-secondary school, the student receives a certificate of completion and can take a vocational examination. After passing the examination, the student gets the title of a technician. When finishing the high school, the student gets secondary education and can take the high school leaving exam.[:]
[:pl]Gdzie znajdę informacje dotyczące planu zajęć?[:ua]Де можна знайти інформацію про розклад занять?[:en]Where can I find information on the schedule?[:]
[:pl]Plany zajęć dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie.[:ua]Розклади доступні на сайті школи та у секретаріаті.[:en]Schedules are available on the school’s website and at the secretariat.[:]
[:pl]Czy mogę wypożyczyć świadectwo podczas trwania nauki?[:ua]Чи можу я взяти оригінал свідоцтва під час проходження навчання?[:en]Can I rent a certificate while studying?[:]
[:pl]Tak, lecz należy w jego miejsce pozostawić w sekretariacie odpis potwierdzający zgodność z oryginałem.[:ua]Так, але натомість потрібно залишити у секретаріаті виписку, що підтверджує відповідність оригіналу.[:en]Yes, but a copy of the original should be left in the secretariat.[:]
[:pl]Czy szkoła wydaje zaświadczenia do ZUS-u, WKU, MOPS, GOPS i innych instytucji?[:ua]Чи школа видає довідки для ZUS, WKU, MOPS, GOPS та інших установ?[:en]Does the school issue certificates to ZUS, WKU, MOPS, GOPS and other institutions?[:]
[:pl]

Tak, szkoła wydaje takie zaświadczenia słuchaczom.

Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej i wydajemy zaświadczenia do wszystkich instytucji.[:ua]Так, школа видає слухачам такі довідки.

Ми маємо акредитацію державної школи і видаємо довідки для представлення у всіх установах.[:en]Yes, the school issues such certifications to students.
We have the qualification of a public school and we issue certificates to all institutions.[:]

[:pl]Czy szkoła wydaje legitymacje i do jakich zniżek one uprawniają?[:ua]Чи видає школа студентські (учнівські) квитки і на які пільги вони дають право?[:en]Does the school issue student ID cards and to which discounts do they entitle?[:]
[:pl]Tak, szkoła wydaje legitymacje, które uprawniają do zniżek na PKP (do 24. roku życia)*, ZKM (do 24. roku życia) oraz w wielu innych miejscach, z którymi szkoła współpracuje (szczegóły na stronie internetowej).
*http://www.intercity.pl/pl/dokumenty/Przepisy%20i%20taryfy/Ulgi%20ustawowe/Ulgi-ustawowe-05-03-2015.pdf[:ua]Так, школа видає квитки, що дають право на пільги при користуванні залізничним (до 24 років)*, міським транспортом (до 24 років), а також такі, що їх надають партнери школи (детальніше на сайті).[:en]Yes, the school provides student ID cards which entitle to discounts at PKP (up to 24 years old)*, ZKM (up to 24 years old), and many other places with which the school cooperates (details on the website).[:]
[:pl]Kiedy mogę otrzymać legitymację oraz zaświadczenie?[:ua]Коли можна отримати студентського (учнівського) квитка та довідку?[:en]When can I get the student ID card and the certificate?[:]
[:pl]Zaświadczenie można otrzymać już w momencie złożenia kompletu dokumentów, natomiast legitymacje zostają wydane po rozpoczęciu semestru.[:ua]Довідку можна отримати в момент подачі повного пакету документів, а квитки видаються після початку семестру.[:en]The certificate can be received at the time of submitting a complete set of documents, but the student ID card is issued after the start of the semester.[:]
[:pl]Czy ze szkoły można zrezygnować w dowolnym momencie?[:ua]Чи можна відмовитися від навчання у школі у будь-який момент?[:en]Can I resign from the school at any time?[:]
[:pl]Tak, ze szkoły można zrezygnować w dowolnym momencie, bez żadnych konsekwencji prawnych i finansowych.[:ua]Так, від навчання можна відмовитись у будь-який момент без жодних правових чи фінансових наслідків.[:en]Yes, the school can be left at any time without any legal or financial consequences.[:]
[:pl]Czy inna osoba lub ktoś bliski może odebrać za mnie dokumenty?[:ua]Чи інша людина або хтось з близьких може забрати документи замість мене?[:en]Can a friend or a relative be able to pick up my documents?[:]
[:pl]

Tak, ale musi posiadać pisemne upoważnienie napisane przez zainteresowaną osobę.

[:ua]Так, але вона повинна мати доручення, написане зацікавленою особою.[:en]Yes, but he/she must have a written authorization prepared by the person concerned.[:]
[:en]

FAQ

Frequently asked questions
If you do not find the answer to your question, please contact us.
[:pl]Jakie uprawnienia posiada szkoła PASCAL?[:ua]Яку акредитацію має школа PASCAL?[:en]What qualifications does PASCAL have?[:]
[:pl]Szkoła PASCAL posiada uprawienia szkoły publicznej.[:ua]Школу PASCAL акредитовано як державну школу.[:en]PASCAL has public school qualifications.[:]
[:pl]Czy liczba miejsc w szkole jest ograniczona?[:ua]Чи кількість місць у школі обмежено?[:en]Is the number of places in the school limited?[:]
[:pl]Ilość miejsc w szkole jest ograniczona, a o przyjęciu do niej decyduje data zgłoszenia.[:ua]Кількість місць у школі обмежено, а прийом до неї визначається датою заявки.[:en]The number of places at the school is limited, and the date of application is crucial.[:]
[:pl]Czy w procesie rekrutacji są jakieś ograniczenia wiekowe?[:ua]Чи при вступі до школи є якісь вікові обмеження?[:en]Are there any age restrictions in the recruitment process?[:]
[:pl]Szkoła PASCAL jest szkołą dla dorosłych, zatem w procesie rekrutacji mogą uczestniczyć jedynie osoby, które ukończyły 18 rok życia lub ukończą go w roku kalendarzowym, w którym rozpoczynają naukę. Nie ma za to górnej granicy wiekowej.[:ua]Школа PASCAL є школою для дорослих, тому у вступній кампанії можуть брати участь тільки особи, яким виповнилося 18 років або виповниться протягом календарного року, в якому вони розпочинають навчання. Зате немає верхньої вікової межі.[:en]PASCAL is a school for adults, so only people who are 18, or will be in the calendar year in which they begin their education. will be included in the recruitment process. There is no upper age limit.[:]
[:pl]W jaki sposób mogę zapisać się do szkoły?[:ua]Яким чином можна записатися до школи?[:en]How can I enrol?[:]
[:pl]Do szkoły trzeba zapisać się osobiście, można jednak zarezerwować wcześniej miejsce, wypełniając odpowiedni formularz na stronie internetowej. KLIKNIJ[:ua]Запис до школи здійснюється особисто, але Ви можете попередньо забронювати місце, заповнивши форму на сайті. НАТИСНІТЬ[:en]You must enrol in person, but you can reserve a place by filling out the appropriate form on the website. CLICK[:]
[:pl]Jakie dokumenty należy złożyć, aby zapisać się do liceum ogólnokształcącego?[:ua]Які документи подаються для вступу до середньої школи?[:en]What documents should I submit to enrol in the high school?[:]
[:pl]By zapisać się do trzyletniego liceum ogólnokształcącego należy złożyć: świadectwo ukończenia gimnazjum lub ósmej klasy szkoły podstawowej – oryginał lub odpis, trzy zdjęcia (można je donieść w późniejszym terminie), a także przedstawić dokument tożsamości.[:ua]Для того щоб записатися до середньої школи з трирічним терміном навчання необхідно надати: свідоцтво про закінчення гімназії або восьмого класу початкової школи – оригінал або виписку, три фотокартки (їх можна надати пізніше), а також пред’явити документ, що засвідчує особу.[:en]To enrol in the three-year high school, you must submit a certificate of completion of a grammar school or eighth grade of a primary school – an original or a copy, three photographs (may be delivered later), and an identity document.[:]
[:pl]Jakie dokumenty należy złożyć, aby zapisać się do dwuletniej szkoły policealnej?[:ua]Які документи подаються для вступу до дворічної школи для осіб з середньою освітою?[:en]What documents should I submit to enrol in the two-year post-secondary school?[:]
[:pl]By zapisać się do dwuletniej szkoły policealnej należy złożyć: świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał lub odpis, dwa zdjęcia (można je donieść w późniejszym terminie), a także przedstawić dokument tożsamości. Nie musisz mieć matury![:ua]Для того щоб записатися до школи для осіб з середньою освітою з дворічним терміном навчання необхідно надати: свідоцтво про закінчення середньої школи – оригінал або виписку, дві фотокартки (їх можна надати пізніше), а також пред’явити документ, що засвідчує особу. Атестат не потрібен![:en]To enrol in the two-year post-secondary school, you must submit a certificate of completion of a high school – an original or a copy, two photographs (may be delivered later), and an identity document. You do not have to have a high school diploma![:]
[:pl]Czy można zapisać się do szkoły policealnej, nie mając matury?[:ua]Чи можна записатися до школи для осіб з середньою освітою, не маючи атестату зрілості? [:en]Can I enrol in a post-secondary school without a high school diploma?[:]
[:pl]Tak, wymagane jest jedynie ukończenie szkoły średniej.[:ua]Так, потрібне лише свідоцтво про закінчення середньої школи.[:en]Yes, but it is required to finish a high school.[:]
[:pl]Jakie opłaty należy uiścić, zapisując się do liceum lub szkoły policealnej?[:ua]Які збори потрібно сплатити при вступі до середньої або школи для осіб з середньою освітою?[:en]What fees do I have to pay when enrolling in the high school or the post-secondary school?[:]
[:pl]Szkoła PASCAL jest szkołą darmową, a więc nie trzeba uiszczać żadnych opłat.[:ua]Навчання у школа PASCAL є безкоштовним, тому нічого сплачувати не потрібно..[:en]PASCAL is a free school, so you do not have to pay any fees.[:]
[:pl]Jak często odbywają się zajęcia?[:ua]Як часто відбуваються заняття?[:en]How often do classes take place?[:]
[:pl]Zajęcia odbywają się średnio co dwa tygodnie w soboty i niedziele.[:ua]Заняття проводяться, у середньому, кожні два тижні, по суботах та неділях.[:en]Classes take place on average every two weeks, on Saturdays and Sundays.[:]
[:pl]Ile trwa nauka w liceum ogólnokształcącym?[:ua]Скільки триває навчання у середній школі?[:en]How long does high school education take?[:]
[:pl]Nauka w liceum ogólnokształcącym trwa 3 lata.[:ua]Тривалість навчання у середній школі становить 3 роки.[:en]Education in the high school lasts 3 years.[:]
[:pl]Ile trwa nauka w szkole policealnej?[:ua]Скільки триває навчання у школі для осіб з середньою освітою?[:en]How long does post-secondary school education take?[:]
[:pl]Nauka w szkole policealnej trwa 2 lata. Jedyne zajęcia na kierunku „Technik BHP” trwają 1,5 roku.[:ua]Тривалість навчання у такій школі становить 2 роки. Лише навчання на напрямі „Технік з безпеки та[:en]Education in the post-secondary school lasts 2 years. The only occupation in the field of „occupational health and safety technician” is 1.5 years.[:]
[:pl]Jaką frekwencję muszę mieć, aby zostać promowanym na następny semestr?[:ua]Якою має бути відвідуваність, аби тебе було переведено на наступний семестр?[:en]What attendance is needed to be promoted for the next semester?[:]
[:pl]Trzeba mieć minimum 50% obecności z każdego przedmiotu, aby uzyskać promocję na kolejny semestr. W przypadku nieuczęszczania na zajęcia słuchacz zostaje nieklasyfikowany wraz z końcem semestru.[:ua]Щоб Вас перевели на наступний семестр, потрібно відвідати принаймні 50% занять з кожного предмету. У разі нез’явлення на заняття слухач не атестується в кінці семестру.[:en]You need to have a minimum of 50% attendance on each subject to get promotion for the next semester. In case of non-attendance, the student is not classified at the end of the semester.[:]
[:pl]Jakie wykształcenie uzyskam po szkole policealnej oraz liceum?[:ua]Яку освіту я отримаю після закінчення тієї чи іншої школи?[:en]What education do I get after the post-secondary school and the high school?[:]
[:pl]Po ukończeniu szkoły policealnej słuchacz otrzymuje świadectwo jej ukończenia oraz może przystąpić do egzaminu zawodowego. Po jego zdaniu otrzymuje tytuł technika. W momencie ukończenia liceum słuchacz uzyskuje wykształcenie średnie oraz może przystąpić do egzaminu maturalnego.[:ua]Після закінчення школи для осіб з середньою освітою слухач отримує свідоцтво про її закінчення і може приступити до професійного іспиту. Склавши його, він отримує звання техніка (молодший спеціаліст). Після закінчення ж середньої школи слухач отримує середню освіту і може приступити до підсумкового атестаційного іспиту.[:en]After graduating from the post-secondary school, the student receives a certificate of completion and can take a vocational examination. After passing the examination, the student gets the title of a technician. When finishing the high school, the student gets secondary education and can take the high school leaving exam.[:]
[:pl]Gdzie znajdę informacje dotyczące planu zajęć?[:ua]Де можна знайти інформацію про розклад занять?[:en]Where can I find information on the schedule?[:]
[:pl]Plany zajęć dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie.[:ua]Розклади доступні на сайті школи та у секретаріаті.[:en]Schedules are available on the school’s website and at the secretariat.[:]
[:pl]Czy mogę wypożyczyć świadectwo podczas trwania nauki?[:ua]Чи можу я взяти оригінал свідоцтва під час проходження навчання?[:en]Can I rent a certificate while studying?[:]
[:pl]Tak, lecz należy w jego miejsce pozostawić w sekretariacie odpis potwierdzający zgodność z oryginałem.[:ua]Так, але натомість потрібно залишити у секретаріаті виписку, що підтверджує відповідність оригіналу.[:en]Yes, but a copy of the original should be left in the secretariat.[:]
[:pl]Czy szkoła wydaje zaświadczenia do ZUS-u, WKU, MOPS, GOPS i innych instytucji?[:ua]Чи школа видає довідки для ZUS, WKU, MOPS, GOPS та інших установ?[:en]Does the school issue certificates to ZUS, WKU, MOPS, GOPS and other institutions?[:]
[:pl]

Tak, szkoła wydaje takie zaświadczenia słuchaczom.

Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej i wydajemy zaświadczenia do wszystkich instytucji.[:ua]Так, школа видає слухачам такі довідки.

Ми маємо акредитацію державної школи і видаємо довідки для представлення у всіх установах.[:en]Yes, the school issues such certifications to students.
We have the qualification of a public school and we issue certificates to all institutions.[:]

[:pl]Czy szkoła wydaje legitymacje i do jakich zniżek one uprawniają?[:ua]Чи видає школа студентські (учнівські) квитки і на які пільги вони дають право?[:en]Does the school issue student ID cards and to which discounts do they entitle?[:]
[:pl]Tak, szkoła wydaje legitymacje, które uprawniają do zniżek na PKP (do 24. roku życia)*, ZKM (do 24. roku życia) oraz w wielu innych miejscach, z którymi szkoła współpracuje (szczegóły na stronie internetowej).
*http://www.intercity.pl/pl/dokumenty/Przepisy%20i%20taryfy/Ulgi%20ustawowe/Ulgi-ustawowe-05-03-2015.pdf[:ua]Так, школа видає квитки, що дають право на пільги при користуванні залізничним (до 24 років)*, міським транспортом (до 24 років), а також такі, що їх надають партнери школи (детальніше на сайті).[:en]Yes, the school provides student ID cards which entitle to discounts at PKP (up to 24 years old)*, ZKM (up to 24 years old), and many other places with which the school cooperates (details on the website).[:]
[:pl]Kiedy mogę otrzymać legitymację oraz zaświadczenie?[:ua]Коли можна отримати студентського (учнівського) квитка та довідку?[:en]When can I get the student ID card and the certificate?[:]
[:pl]Zaświadczenie można otrzymać już w momencie złożenia kompletu dokumentów, natomiast legitymacje zostają wydane po rozpoczęciu semestru.[:ua]Довідку можна отримати в момент подачі повного пакету документів, а квитки видаються після початку семестру.[:en]The certificate can be received at the time of submitting a complete set of documents, but the student ID card is issued after the start of the semester.[:]
[:pl]Czy ze szkoły można zrezygnować w dowolnym momencie?[:ua]Чи можна відмовитися від навчання у школі у будь-який момент?[:en]Can I resign from the school at any time?[:]
[:pl]Tak, ze szkoły można zrezygnować w dowolnym momencie, bez żadnych konsekwencji prawnych i finansowych.[:ua]Так, від навчання можна відмовитись у будь-який момент без жодних правових чи фінансових наслідків.[:en]Yes, the school can be left at any time without any legal or financial consequences.[:]
[:pl]Czy inna osoba lub ktoś bliski może odebrać za mnie dokumenty?[:ua]Чи інша людина або хтось з близьких може забрати документи замість мене?[:en]Can a friend or a relative be able to pick up my documents?[:]
[:pl]

Tak, ale musi posiadać pisemne upoważnienie napisane przez zainteresowaną osobę.

[:ua]Так, але вона повинна мати доручення, написане зацікавленою особою.[:en]Yes, but he/she must have a written authorization prepared by the person concerned.[:]
[:]