Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Kontakt do dyrektora:

mgr Grażyna Hoffman

g.hoffman@pascal.edu.pl


Dyrektor pełni dyżur:

Wtorki 14:00-16:00
Środy 9:30-11:00
w sekretariacie szkoły:

ul. Czarnieckiego 11, Ostróda

oraz podczas zjazdów w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 (ul. Kościuszki 22, Ostróda)