Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Kontakt do dyrektorA:

JOANNA KUMOREK

j.kumorek@pascal.edu.pl

Dyrektor szkoły pełni dyżur w każdy wtorek od godz. 10.00 do 17.00 ORAZ W KAŻDY CZWARTEK OD GODZ. 10.00 DO 17.00.