Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Kontakt do dyrektora:

mgr Jolanta Kowalczyk
j.kowalczyk@pascal.edu.pl

KONTAKT DO WICEDYREKTORA

MGR JANINA ŚRÓDKA
J.SRODKA@PASCAL.EDU.PL

Dyżur dyrektora szkoły Grudziądz

 

Dyżury Dyrektora Szkoły odbywają się:

w poniedziałek 11:00 - 13.00

w piątek 11.00 - 13.00


dyżur Wicedyrektora odbywa się:

w czwartek 13.00-16.00


lub w innym terminie wcześniej uzgodnionym,

w sekretariacie szkoły przy Alei 23 stycznia 26/10

w budynku FORUM oraz podczas zjazdów Liceum w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Mikołaja z Ryńska 6.