Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Kontakt do dyrektora:

mgr Michał Chełminiak

m.chelminiak@pascal.edu.pl


Dyżury Dyrektora Szkoły w roku szkolnym 2019/2020 odbywają się:

w czwartek 16:00-18:30

lub w innym terminie wcześniej uzgodnionym,

w sekretariacie szkoły przy ul. Twardzickiego 33b

oraz podczas zjazdów Liceum w Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. Sielskiej 34