Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Terapeuta zajęciowy

Aby osiągnąć sukces w zawodzie, kluczowe jest posiadanie odpowiednich cech charakteru. Przyszły terapeuta zajęciowy powinien wykazywać się empatią i cierpliwością, co pozwala na budowanie mocnych relacji z pacjentami. Komunikatywność i umiejętność słuchania są niezbędne, by zrozumieć potrzeby i oczekiwania osób, których dotyczy terapia zajęciowa. Kierunek bazuje na programie rozwoju kreatywności i umiejętność dopasowania technik do indywidualnych przypadków. Kierunek medyczny w szkole policealnej umożliwia wykorzystywanie potencjału Słuchaczy i ukierunkowywanie ich cech charakteru na potrzeby przyszłego zawodu.

Terapeuta zajęciowy – kluczowe kompetencje

Wiedza z zakresu psychologii i rehabilitacji, a także techniki prowadzenia różnorodnych form terapii to podstawowe umiejętności, które powinien mieć terapeuta zajęciowy. Podczas nauki Słuchacze nabywają nie tylko wiedzę teoretyczną ale również praktyczną. Dzięki temu są oni wyposażeni w umiejętności, które pomagają w bezpośredniej pracy z pacjentami oraz w tworzeniu indywidualnych planów terapii.

Możliwości zatrudnienia

Jednym z częściej poszukiwanych specjalistów na rynku pracy jest obecnie terapeuta zajęciowy. Kierunek w naszej szkole policealnej otwiera różnorodne ścieżki kariery. Specjaliści z zakresu prowadzenia terapii mogą znaleźć zatrudnienie w placówkach opieki zdrowotnej, takich jak szpitale, kliniki rehabilitacyjne czy ośrodki zdrowia psychicznego. Absolwenci Szkoły Pascal mają również możliwości pracy w domach pomocy społecznej, ośrodkach dla osób z niepełnosprawnościami oraz w placówkach edukacyjnych, wspierając rozwój dzieci i młodzieży.