Zarezerwuj miejsce ON-LINE

BEZPŁATNE WARSZTATY MOTYWACYJNE DLA

SŁUCHACZY I NAUCZYCIELI DLA  LICEUM ORAZ

SZKÓŁ POLICEALNYCH

14 LUTY :  GODZ. 12.30

CZŁOWIEK DZIAŁAJĄCY WIELE  ZYSKUJĄCY – TO TWÓJ CZAS –> ZACZNIJ DZIAŁAĆ !

MARZEC :

AKTYWNE METODY POSZUKIWANIA PRACY

KWIECIEŃ :

TECHNIKI SZYBKIEGO CZYTANIA I ZAPAMIĘTYWANIA

MAJ / CZERWIEC:

TECHNIKI INTERPERSONALNE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 🙂