Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Uwaga !!!

Aby przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbędzie  się w styczniu 2017r. należy osobiście składać deklaracje w sekretariacie szkoły Pascal, na ul.Przechodniej 5/2 we Włocławku, w terminie nieprzekraczalnym do dnia 09 września 2016 r.

Brak deklaracji skutkuje brakiem dopuszczenia do egzaminu.

 

wazne