Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Uprzejmie informujemy o możliwości składania deklaracji na egzaminy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ,

które odbędą  się w styczniu 2017r.

Deklaracje należy składać osobiście w sekretariacie szkoły Pascal.

Brak deklaracji skutkuje brakiem dopuszczenia do egzaminu.

 

Nieprzekraczalny termin składania deklaracji zawodowych to 11.09.2016r.