Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Drodzy słuchacze!!!

Informujemy o terminach  przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie słuchaczy szkoły policealnej, którzy złożyli deklaracje w wyznaczonym terminie do sesji styczeń/luty 2016r.

Egzaminy odbędą się w szkole Gimnazjum Nr 11 przy ul. Słowackiego 53.

Egzamin pisemny 14.01.2016r.

Technik administracji ( A.68 ) godz. 10:00

Bezpieczeństwo i higiena pracy ( Z.13 ) godz. 12:00

Florysta ( R.26 ) godz. 12:00

Egzamin praktyczny 15.01.2016 r.

Technik administracji  ( A.68 ) godz. 9:00

Bezpieczeństwo i higiena pracy ( Z.13 ) godz. 13:00

Egzamin praktyczny 18.01.2016r.

Florysta ( R.26) godz. 8:00