Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Szanowni Słuchacze!

Informujemy, że do 14 września 2015 roku, słuchacze szkoły policealnej, którzy chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń -luty 2016 r, muszą deklarację złożyć w sekretariacie szkoły.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie deklaracji w terminie.
Od 1. 09. 2015 roku, zmienia się Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w związku z tym również absolwenci, składają deklarację wraz z kopią świadectwa ukończenia szkoły w sekretariacie szkoły.

harmonogram 2016