Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Uwaga !!!

Aby przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej w styczniu 2017 r. należy osobiście złożyć stosowną deklarację w sekretariacie szkoły Pascal przy ul. Czarnieckiego 11 w Ostródzie w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 10 września 2016 r.

 Brak deklaracji skutkuje brakiem dopuszczenia do egzaminu.