Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Szanowni Słuchacze,

W zakładce Prace Kontrolne zostały zamieszczone tematy prac kontrolnych dla wszystkich kierunków ze wszystkich przedmiotów.

Przypominamy, że każda praca kontrolna musi zawierać stronę tytułową.

Prace kontrolne należy oddać odpowiedniemu wykładowcy na zajęciach podczas zjazdu.