Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Szanowni Słuchacze,

Informujemy ,że pierwsze zajęcia odbędą się o godz. 15:30 w Zespole Szkół Katolickich na ul. Łegskiej w dniu 06.02.2015 i dotyczą tylko WYŻSZYCH SEMESTRÓW (z wyłączeniem Technika Usług Kosmetycznych).

Pierwsze semestry startują 20.02.2015r oraz wyższe TUK.