Zarezerwuj miejsce ON-LINE
[:pl]

Informujemy, że świadectwa maturalne można odbierać od  30 czerwca  w sekretariacie szkoły na

ul. Świętojańskiej 47/3 w godz. 9.00 – 17. 00 .

Słuchacze, którzy nie zdali egzaminu maturalnego wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu i na tym samym poziomie, jeżeli w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu  złożą przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

[:]