Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Egzamin maturalny-poprawkowy z matematyki odbędzie się 22 sierpnia o godzinie 9.00 w sekretariacie szkoły Pascal przy ul. Przechodniej 5/2.

Abiturienci proszeni są o zgłoszenie się w sekretariacie co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem się egzaminu.