Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Informujemy, że w Sekretariacie Szkoły przy ul. Twardzickiego 33b można wyrobić legitymację szkolną.

 

Słuchacze, którzy posiadają już legitymację szkolną zobowiązani są do wymiany dokumentu na nowy. W myśl Ustawy z września 2016r. legitymacje, które Państwo posiadają straciły ważnosć !