Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Drodzy słuchacze, w zakładce „Karty egzaminacyjne” zostały umieszczone wszystkie karty dla każdej specjalności. Karta egzaminacyjna służy do zbierania ocen ze wszystkich egzaminów. Wypełniona karta musi być  dostarczona do sekretariatu szkoły.