Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Słuchacze, którzy chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w terminie styczeń  2016 zobowiązani są do złożenia deklaracji do dyrektora szkoły w sekretariacie do końca sierpnia. W związku ze zmianami w rozporządzeniu od tego momentu obowiązuje to także naszych absolwentów.