Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Drodzy słuchacze III semestru BHP!
Z racji tego, że zbliżamy się nieuchronnie do końca semestru, a co za tym idzie- do ukończenia przez Was szkoły, prosimy o jak najszybsze rozliczenie się z sekretariatem szkoły. Przede wszystkim powinniście złożyć dokumentację dot. odbytych przez Was praktyk zawodowych. Bardzo prosimy też o zaświadczenia lekarskie tych osób, które JESZCZE nam ich nie dostarczyły. Proszę potraktować tę sprawę jako pilną.
Pozdrawiamy
Sekretariat Szkoły Pascal w Gdyni 🙂