Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Słuchacze IV i V semestru liceum, którzy nie zaliczyli prac kontrolnych,
egzaminu pisemnego lub ustnego (w przypadku IV semestru) z języka
angielskiego, proszeni są o kontakt i zaliczenie zaległości w dniu 8
stycznia 2015 w godzinach 15.00 – 16.00, w sekretariacie szkoły przy alei 23
stycznia 26/10.