Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Słuchacze  ADM IV i TUK IV proszeni są o pilne dostarczenie do sekretariatu umów oraz dzienników praktyk zawodowych. Niedostarczenie praktyk będzie skutkować wstrzymaniem wydania świadectwa ukończenia szkoły oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.