Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Szanowni Słuchacze semestrów pierwszych!

Zapraszamy Państwa na inaugurację roku szkolnego 2015/2016!

Inauguracja rozpocznie się o godzinie 8:00 na sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 7, a następnie rozpoczną się zajęcia według harmonogramu.

Grupę opiekuna medycznego zapraszamy na godzinę 8:15 pod sekretariat szkoły. Spod sekretariatu przejdą Państwo  do pracowni szkolnej przy Alei 23 stycznia 18.

Słuchaczy szkół stacjonarnych zapraszamy na zajęcia w piątek 25.09 na godzinę 16 do Gimnazjum nr 7.