Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Drodzy słuchacze!!!

Informujemy o terminach  przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie słuchaczy szkoły policealnej, którzy złożyli deklaracje w wyznaczonym terminie do sesji maj-lipiec 2016r.

POBIERZ- HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO