Zarezerwuj miejsce ON-LINE
[:pl]Przypominamy:

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu w sesji 2: czerwiec – lipiec 2018 r. upływa 18 lutego 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami zdający, którzy przystąpili do egzaminu w sesji 1: styczeń – luty 2018 r. i nie zdali tego egzaminu w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach egzaminu zawodowego mogą złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu w sesji 2: czerwiec – lipiec 2018 r.[:]