Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Drodzy słuchacze!!!

W zakładce – egzaminy zawodowe informujemy o terminach  przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie słuchaczy szkoły policealnej, którzy złożyli deklaracje w wyznaczonym terminie do sesji styczeń/luty 2016r.