Zarezerwuj miejsce ON-LINE
[:pl]Drodzy Słuchacze,

uprzejmie informujemy, że do dnia 7 września 2017r. można składać w sekretariacie Szkoły PASCAL w Wodzisławiu Śląskim deklaracje w sprawie przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń- luty 2018 r.

– dotyczy to kierunku Technik usług kosmetycznych (osoby, które nie przystąpiły do egzaminu w sesji wiosennej 2017r. oraz osoby, które chcą poprawić wyniki).
Niezłożenie deklaracji w wymienionym terminie, skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu.[:]