Zarezerwuj miejsce ON-LINE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Przedstawiamy zakres materiału do powtórzenia na egzamin ustny z Wiedzy o Społeczeństwie, wynikający z różnic programowych. Egzamin odbędzie się 10 kwietnia 2015 w godzinach 18:00 – 19:00 w Instytucie Oceanografii.

1. Źródła prawa.

2. Obywatelstwo polskie a unijne.

3. Rodzaje i funkcje prawa.

4. Hierarchia aktów prawnych.

5. Jaki dokument w jakiej instytucji trzeba złożyć.


FIZYKA

1. Druga zasada dynamiki Newtona i wnioski z niej wypływające.

2. Co nazywamy falą mechaniczną?

3. Widmo fal elektromagnetycznych, właściwości fal w zależności od ich częstotliwości.