Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Uprzejmie informujemy, że do dnia 16 lutego 2017 r. można podpisać w sekretariacie Szkoły PASCAL deklaracje w sprawie przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej 2017 r. Niezłożenie deklaracji w wymienionym terminie skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu w sesji letniej 2017 r.