Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Szanowni Słuchacze!

Przypominamy, że deklaracje przystąpienia do egzaminów zawodowych można składać w sekretariacie przy

ul. Czarnieckiego 11 do dnia 18.02.2019 r.