Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Drodzy słuchacze, żeby przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbędzie  się w czerwcu 2017r. należy osobiście złożyć deklaracje w sekretariacie szkoły Pascal, na ul.Przechodniej 5/2 we Włocławku, w terminie nieprzekraczalnym do dnia 10 lutego 2017 r.

Deklaracje można pobrać ze strony (zakładka egzaminy zawodowe), bądź osobiście w sekretariacie szkoły PASCAL.