Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Uwaga!

Ci z Państwa, którzy planują przystąpić do egzaminu zawodowego w sesji letniej proszeni są o dostarczenie wypełnionej deklaracji chęci przystąpienia do egzaminu do 30 stycznia 2016 roku. Możecie ją Państwo znaleźć w zakładce egzaminy zawodowe, lub wypełnić ją podczas wizyty w sekretariacie szkoły.

DEKLARACJA-NOWA

1. Słuchacz składa deklarację dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza.

2. Absolwent składa dyrektorowi szkoły deklarację wraz ze świadectwem ukończenia szkoły.