Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Słuchaczom, którzy planują przystąpić do egzaminu zawodowego w sesji styczeń – luty 2019 przypominamy o złożeniu deklaracji w sekretariacie szkoły. Termin składania deklaracji upływa 9 września br.