Zarezerwuj miejsce ON-LINE
[:pl]Uwaga !

Słuchacze, którzy  chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

Termin składania deklaracji – do 18 lutego 2019 r.

(w przypadku słuchaczy, którzy nie zdali egzaminu w sesji zima 2019 – do 29 marca 2019)[:]