Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Do 31 sierpnia można składać deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz deklaracje na egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe na kierunku Opiekun Medyczny!

 

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do sekretariatu szkoły na ul. Twardzickiego 33b.