Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Rekrutacja wiosenna nadal trwa!

Semestr wiosenny rozpoczyna się 21-22 lutego, więc trzeba się śpieszyć z zapisem. Ilość miejsc na kierunkach jest ograniczona.

Do zapisu potrzebne jest świadectwo ukończenia szkoły, 3 zdjęcia legitymacyjne i dowód osobisty.

Polecamy nowe, medyczne kierunki w trybie stacjonarnym lub zaocznym.

 

TRYB STACJONARNY – zajęcia odbywają się w cyklu cotygodniowym (piątek po południu, sobota, niedziela). 

 

Technik masażysta – tryb stacjonarny, 4 semestry.

Technik masażysta jest przygotowany do wykonywania masaży leczniczych, kosmetycznych, sportowych, niektórych zabiegów fizykoterapeutycznych oraz gimnastyki leczniczej. Dbając o wszechstronne przygotowanie słuchaczy do zawodu, w kształceniu masażystów koncentrujemy się na zajęciach praktycznych. W wyniku kształcenia w zawodzie masażysty absolwent zdobywa uprawnienia do pracy w klubach sportowych, placówkach zdrowotnych, hospicjach, SPA.

Opiekunka dziecięca – tryb stacjonarny, 4 semestry. 

Absolwenci kierunku Opiekunka Dziecięca mogą podjąć pracę w żłobkach, przedszkolach, domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Także w charakterze niani, wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu do opieki nad dziećmi. Ważne jest posiadanie predyspozycji do pracy z małymi dziećmi oraz dobry stan zdrowia. Małe dzieci są szczególnie podatne na różnego rodzaju infekcje, więc osoby często chorujące nie są najlepszymi kandydatami do tego rodzaju pracy.

TRYB ZAOCZNY – zajęcia odbywają się w cyklu co dwutygodniowym (sobota, niedziela).

 

Opiekun medyczny – tryb zaoczny, 2 semestry.

Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Serdecznie zapraszamy do sekretariatu.