Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Drodzy słuchacze!!!

Informujemy o terminach  przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie słuchaczy szkoły policealnej, którzy złożyli deklaracje w wyznaczonym terminie do sesji styczeń/luty 2016r.

Egzaminy odbędą się w szkole Gimnazjum Nr 20 przy ul. Sielskiej 34.