Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Dokumenty gotowe do pobrania znajdują się w zakładce „KARTY EGZAMINACYJNE”.

Uwaga:

* Na każdy egzamin należy zgłosić się z odpowiednią kartą egzaminacyjną.

** Poprawnie wypełniona karta powinna zawierać oceny ze wszystkich egzaminów, potwierdzone podpisami wykładowców.

*** Po uzyskaniu wszystkich wpisów kartę należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.

**** Karty egzaminacyjne NIE obowiązują tylko tych Słuchaczy, którzy posiadają indeksy.

                                                                   

 

Każdy plik do pobrania ze strony internetowej szkoły można otrzymać w sekretariacie.