Zarezerwuj miejsce ON-LINE
Technik turystyki wiejskiej
  
zostań technikiem turystyki
Nie wymagamy matury
Nauka w weekendy
0 zł opłat
2 lata nauki
Swoją miłość do wybranego regionu oraz szacunek do jego dziedzictwa naturalnego, jak i kulturalnego można dziś przekuć w opłacalny zawód. Technik turystyki wiejskiej to osoba, która ma wiedzę i umiejętności niezbędne do podkreślenia wyjątkowych walorów turystycznych okolicznych miejsc i zabytków. Zajmuje się przede wszystkim planowaniem oraz organizowaniem pobytu klientów indywidualnych oraz zorganizowanych grup na obszarach wiejskich, a także posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz agroturystycznego. Technik turystyki wiejskiej to stosunkowo nowy zawód, a wykwalifikowani absolwenci kierunku są poszukiwani na krajowym rynku pracy, a także na terenie Unii Europejskiej.

Zawodowa pomoc

Zawód ten w klasyfikacji zawodów i specjalności opatrzony jest kodem 515203. Na kierunku technik turystyki wiejskiej w trakcie nauki zdaje się dwie kwalifikacje:

- K1 - T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich oraz
- K2 - T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie kwalifikacji K1 - T.7. przewidziany jest pod koniec II semestru, a egzamin z kwalifikacji K2 - T.8. pod koniec ostatniego IV semestru. Absolwent kierunku technik turystyki wiejskiej jest przygotowany przede wszystkim do rozpoczęcia własnej działalności agroturystycznej. Poza tym może podjąć również pracę w istniejącej już agroturystyce, a także pensjonacie, hotelu lub innych ośrodkach prowadzonych przede wszystkim w niewielkich osadach. Dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom może ponadto otrzymać etat w biurze podróży czy też firmie organizującej eventy związane z kulturą lub walorami przyrodniczymi różnych regionów Polski bądź Unii Europejskiej.

Dla kogo jest ten kierunek?

Osoba, która ukończyła kierunek technik turystyki wiejskiej, dogłębnie zaznajamia się ze specyfiką regionu, w którym pracuje, i wykorzystuje tę wiedzę przy realizacji usług oraz organizowaniu związanych z regionem lub własną działalnością imprez i różnego typu eventów. Absolwent tego kierunku posiada umiejętności w zakresie:
- udzielania informacji o regionie, jego zabytkach oraz walorach przyrodniczych, - realizacji usług noclegowych i żywieniowych, - opracowywania programów oraz rozliczania kosztów usług agroturystycznych, jak i imprez lub innego typu eventów związanych z prowadzoną działalnością, - obsługi klienta, - stosowania narzędzi marketingowych do promocji regionu oraz działalności agroturystycznej, - adaptacji i wyposażania obiektów pod agroturystykę, - czytania map turystycznych, topograficznych oraz samochodowych, - zarządzania zespołem.

Wykwalifikowany technik dysponuje ponadto wiedzą na temat gleby, roślin uprawnych, zwierząt hodowlanych oraz maszyn i narzędzi wykorzystywanych w produkcji rolniczej. Dodatkowym atutem w tym zawodzie jest kreatywność, komunikatywność, optymistyczne nastawienie do świata oraz łatwość przyswajania informacji i wiedzy historycznej. Umiejętność pracy pod presją czasu i zdolność do szybkiego podejmowania decyzji to umiejętności, które również przydają się w tej pracy.

Co otrzymasz?

Świadectwo ukończenia szkoły
Dyplom zawodowy
Certyfikaty kwalifikacji zawodowej i dodatkowych szkoleń
Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Perspektywy zatrudnienia

Gospodarstwa agroturystyczne
Szkoły
Przedsiębiorstwa turystyczne
Pensjonaty lub hotele

Przedmioty

Brak

Przedmioty

Wiedza i umiejętności

Planowanie i organizacja pobytu turystom na obszarach wiejskich
Organizacja i wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym
Prowadzenie własnej działalności gospodarczej
Dokonywanie analizy i planowanie strategii i rozwoju własnej działalności
Zapisz się