Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Trwa zimowy nabór
Zapisz się na kierunek Opiekun Medyczny

Co chcesz teraz zrobić?

Trwa zimowy nabór
Zapisz się na kierunek Opiekun Medyczny

Co chcesz teraz zrobić?

Ucząc się na kierunku opiekun medyczny zyskujesz:

Darmowe zaświadczenia
 • Darmowe legitymacje szkolne oraz zaświadczenia o podjęciu oraz kontynuacji nauki, pomocne przy pozyskiwaniu różnych świadczeń.
 • Świadectwo ukończenia naszej szkoły (świadectwo MEN) jako dokument potwierdzającym zdobyte wykształcenie.
 • Po zdaniu egzaminu zawodowego (na koniec nauki w szkole) otrzymuje się dyplom zawodowy wraz z suplementem w języku angielskim uznawany w UE oraz w krajach, które podpisały z Polską umowy o wzajemnym respektowaniu świadectw i dyplomów.
Lepszą praca
 • Darmowy dostęp do wyselekcjonowanej wiedzy związanej z danym kierunkiem.
 • Darmowy dostęp do profesjonalnie wyposażonych pracowni tematycznych.
 • Kadrę wykładowców, którzy są specjalistami w swoich dziedzinach.
 • Zawody, w których kształcimy są dostosowane do potrzeb rynku pracy, co zwiększa prawdopodobieństwo otrzymania korzystniejszych warunków zatrudnienia.
 • Nasza szkoła koncentruje się na praktycznej nauce zawodu co stwarza możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego oraz nawiązania kontaktu z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami.
Rozwój osobsty
 • Nasza szkoła koncentruje się na praktycznej nauce zawodu, co stwarza możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego oraz nawiązania kontaktu z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami.
 • Czas wolny dla siebie i bliskich, ponieważ zajęcia w naszej szkole odbywają się w trybie zaocznym (weekendowym).
 • Możliwość nawiązania nowych znajomości.

Zapisz się na kierunek Opiekuna Medycznego:

Czym zajmuje się opiekun medyczny?

Wśród proponowanych w naszej szkole policealnej szkoleń, wyjątkowe miejsce zajmuje kierunek zawodowy na opiekuna medycznego. Jest to profesja wymagająca wielkiej delikatności oraz umiejętności szybkiej reakcji z wykorzystaniem posiadanej wiedzy z zakresu chorób, psychologii i patologii. Wsparcie niepełnosprawnych i osób przechodzących rekonwalescencje jest niezwykle potrzebne w wielu placówkach, a często też w domach prywatnych rozmaitych pacjentów.
Zawodowa pomoc
W trakcie trwania nauki, nasi słuchacze są przygotowywani z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zapoznawani z podstawami anatomii oraz socjologii i elementami zdrowia publicznego. Uczeni są również przeprowadzania czynności związanych z pielęgnacją i higieną pacjentów, którzy sami nie są w stanie tych zabiegów wykonać.
Edukacja odbywa się w weekendy, a tytuł absolwenta naszej szkoły policealnej oraz opiekuna medycznego, słuchacz zdobywa po roku nauczania.
Dla kogo jest ten kierunek?
Opiekun medyczny to osoba profesjonalnie opiekująca się osobami chorymi i niesamodzielnymi. Do jego zadań należy przede wszystkim dbanie o stan fizyczny i psychiczny chorego poprzez wykonywanie czynności pielęgnacyjnych i opiekuńczych, a także rozmowę i udzielanie wsparcia. Celem opiekuna jest też jak największa aktywizacja chorego i nauczenie go częściowej samodzielności, na przykład poprzez organizowanie czasu wolnego.
Od osób wykonujących ten zawód wymaga się empatii i umiejętności postawienia się w sytuacji pacjenta. Przyszły pracownik medyczny powinien być współczujący i komunikatywny. Serdecznie podejście do pacjentów jest również wymagane od kandydatów na ten kierunek. Ważna jest ponadto dobra kondycja fizyczna – pacjentom trzeba często pomagać w najprostszych, codziennych czynnościach.
Absolwenci kierunku z łatwością znajdą pracę w placówkach państwowych, prywatnych oraz jako wsparcie indywidualne. W związku ze starzeniem się społeczeństwa i wydłużającym się okresem życia, zapotrzebowanie na opiekunów medycznych wciąż wzrasta.

Szkoła policealna to same korzyści

Dzięki szkole policealnej możesz starać się o lepszą prace lub rozwijać swoje pasje i talenty. Jako słuchacz szkoły policealnej otrzymasz pełne uprawnienia jakie posiada słuchacz szkoły publicznej oraz dostęp do wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. wypełnij formularz już dziś, by mieć pewność rezerwacji miejsca na danym kierunku.

Ile to kosztuje?

Zapisując się do naszej szkoły policealnej nie ponosisz żadnych kosztów przez cały okres nauki.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Aby zapisać się do naszej szkoły należy przedłożyć świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz dokument tożsamości ze zdjęciem (paszport, dowód osobisty).

Wypełnij formularz
by zarezerwować miejsce

Zapis on-linePełna treść

Pełna treść


Dla jeszcze większej wygody uczniów i kandydatów nasze liceum ogólnokształcące umożliwia zapisy on-line! Już teraz można skorzystać z oferty kierunków medycznych, wśród których dostępne są kursy tj. terapeuta zajęciowy, technik optyk, asystentka stomatologiczna itd. By trafić w potrzeby rynku, przygotowaliśmy także kierunki zawodowe tj. technik usług kosmetycznych, archiwista czy opiekun w domu pomocy społecznej oraz klasyczną wersji liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Wybór jest naprawdę duży, dlatego jesteśmy przekonani, że każdy znajdzie tutaj coś odpowiedniego dla siebie. Podczas zapisów wystarczy wybrać pożądane miasto i podać swoje dane. W tym miejscu warto zaznaczyć, że szkoły policealne dla dorosłych Pascal dostępne są w całym kraju. Na ten moment przygotowaliśmy 13 placówek i stale otwieramy kolejne. Postaw na swoją świetlana przyszłość i wybierz naukę w miejscu, które przygotuje Cię do pracy na atrakcyjnym stanowisku.