Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Plan zajęć Tczew

Zajęcia będą odbywały się w  Szkole Podstawowej nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Władysława Jagiełły 8, 83-110 Tczew

 

Liceum Ogólnokształcące semestr I

Liceum Ogólnokształcące semestr III

Technik Administracji semestr I

Technik Rachunkowości semestr I

Technik Usług Kosmetycznych semestr I

Opiekun Medyczny semestr I

Technik Masażysta semestr I

 

Informujemy, że warunkiem utrzymania danego kierunku jest frekwencja na poziomie 50% . Brak wymaganych obecności skutkować będzie skreśleniem z listy słuchaczy, a zbyt mała liczba słuchaczy w danej grupie – rozwiązaniem kierunku.

 

Wpisz szukane wyrażenie i wciśnij Enter aby wyszukać