Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Plan zajęć Grudziądz

PLANY ZAJĘĆ SEMESTR JESIENNY 2018/2019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

LICEUM SEMESTR I

LICEUM SEMESTR II

LICEUM SEMESTR III A

LICEUM SEMESTR III B

LICEUM SEMESTR IV

LICEUM SEMESTR V A

LICEUM SEMESTR V B

LICEUM SEMESTR VI

ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA

TECHNIK ADMINISTRACJI III

TECHNIK BHP I

TECHNIK BHP II

TECHNIK BHP III

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH I

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH III

FLORYSTA I

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI I

ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA

OPIEKUN MEDYCZNY I

OPIEKUN MEDYCZNY II

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ I

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ II

STACJONARNA POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA I

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA III

TECHNIK MASAŻYSTA I

TECHNIK MASAŻYSTA III

Informujemy, że warunkiem utrzymania danego kierunku jest frekwencja na poziomie 50% w miesiącu na danym przedmiocie. Brak wymaganych obecności skutkować będzie skreśleniem z listy słuchaczy, a zbyt mała liczba słuchaczy w danej grupie – rozwiązaniem danego kierunku.

Prosimy o regularne sprawdzanie aktualności, gdyż mogą one ulec zmianie!

Prosimy o sprawdzanie na bieżąco w planie lekcji miejsca odbywania zajęć!

Wpisz szukane wyrażenie i wciśnij Enter aby wyszukać