Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Technik turystyki wiejskiej

Zostań technikiem turystyki

Dla kogo jest ten kierunek?

To nowy zawód poszukiwany na krajowym rynku pracy, a także na terenie Unii Europejskiej. Turystyka wiejska to każda forma turystyki odbywająca się w środowisku wiejskim i wykorzystująca jego walory takie jak: przyroda, krajobraz, kultura, zabudowa, które są jej główną atrakcją.
Na kierunku technik turystyki wiejskiej w trakcie nauki zdaje się dwie kwalifikacje: K1  –  T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich oraz K2 – T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie kwalifikacji K1 – T.7.  przewidziany jest pod koniec II semestru, a egzamin z kwalifikacji K2 – T.8. pod koniec IV semestru.
Nauka trwa: 4 semestry

Kierunek dla osób które charakteryzuje:
 • dobry kontakt z przyrodą,
 • dynamika i kreatywność w działaniu,
 • dobra organizacja pracy,
 • pracowitość.
Absolwent nauczy się m.in.:
 • planować i organizować pobyt turystom na obszarach wiejskich,
 • organizować i wykonywać prace w gospodarstwie rolnym,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą,
 • dokonywać analizy i planowania strategii i rozwoju własnej działalności.
Będziesz mógł podjąć pracę w:
 • gospodarstwie agroturystycznym,
 • szkole,
 • przedsiębiorstwie turystycznym,
 • pensjonacie lub hotelu.