Zarezerwuj miejsce ON-LINE
[:pl]

Technik turystyki wiejskiej

Zostań technikiem turystyki

Dla kogo jest ten kierunek?

Swoją miłość do wybranego regionu oraz szacunek do jego dziedzictwa naturalnego, jak i kulturalnego można dziś przekuć w opłacalny zawód. Technik turystyki wiejskiej to osoba, która ma wiedzę i umiejętności niezbędne do podkreślenia wyjątkowych walorów turystycznych okolicznych miejsc i zabytków. Zajmuje się przede wszystkim planowaniem oraz organizowaniem pobytu klientów indywidualnych oraz zorganizowanych grup na obszarach wiejskich, a także posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz agroturystycznego. Technik turystyki wiejskiej to stosunkowo nowy zawód, a wykwalifikowani absolwenci kierunku są poszukiwani na krajowym rynku pracy, a także na terenie Unii Europejskiej.

Osoba, która ukończyła kierunek technik turystyki wiejskiej, dogłębnie zaznajamia się ze specyfiką regionu, w którym pracuje, i wykorzystuje tę wiedzę przy realizacji usług oraz organizowaniu związanych z regionem lub własną działalnością imprez i różnego typu eventów. Absolwent tego kierunku posiada umiejętności w zakresie:
– udzielania informacji o regionie, jego zabytkach oraz walorach przyrodniczych,
– realizacji usług noclegowych i żywieniowych,
– opracowywania programów oraz rozliczania kosztów usług agroturystycznych, jak i imprez lub innego typu eventów związanych z prowadzoną działalnością,
– obsługi klienta,
– stosowania narzędzi marketingowych do promocji regionu oraz działalności agroturystycznej,
– adaptacji i wyposażania obiektów pod agroturystykę,
– czytania map turystycznych, topograficznych oraz samochodowych,
– zarządzania zespołem.

Wykwalifikowany technik dysponuje ponadto wiedzą na temat gleby, roślin uprawnych, zwierząt hodowlanych oraz maszyn i narzędzi wykorzystywanych w produkcji rolniczej.

Dodatkowym atutem w tym zawodzie jest kreatywność, komunikatywność, optymistyczne nastawienie do świata oraz łatwość przyswajania informacji i wiedzy historycznej. Umiejętność pracy pod presją czasu i zdolność do szybkiego podejmowania decyzji to umiejętności, które również przydają się w tej pracy.

Jakie uzyskasz kwalifikacje zawodowe?

Zawód ten w klasyfikacji zawodów i specjalności opatrzony jest kodem 515203. Na kierunku technik turystyki wiejskiej w trakcie nauki zdaje się dwie kwalifikacje:

 • K1 – T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

oraz

 • K2 – T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie kwalifikacji K1 – T.7. przewidziany jest pod koniec II semestru, a egzamin z kwalifikacji K2 – T.8. pod koniec ostatniego IV semestru.

Gdzie podjąć pracę po zdobyciu dyplomu?

Absolwent kierunku technik turystyki wiejskiej jest przygotowany przede wszystkim do rozpoczęcia własnej działalności agroturystycznej. Poza tym może podjąć również pracę w istniejącej już agroturystyce, a także pensjonacie, hotelu lub innych ośrodkach prowadzonych przede wszystkim w niewielkich osadach. Dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom może ponadto otrzymać etat w biurze podróży czy też firmie organizującej eventy związane z kulturą lub walorami przyrodniczymi różnych regionów Polski bądź Unii Europejskiej.

Kierunek dla osób które charakteryzuje:
 • dobry kontakt z przyrodą,
 • dynamika i kreatywność w działaniu,
 • dobra organizacja pracy,
 • pracowitość.
Absolwent nauczy się m.in.:
 • planować i organizować pobyt turystom na obszarach wiejskich,
 • organizować i wykonywać prace w gospodarstwie rolnym,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą,
 • dokonywać analizy i planowania strategii i rozwoju własnej działalności.
Będziesz mógł podjąć pracę w:
 • gospodarstwie agroturystycznym,
 • szkole,
 • przedsiębiorstwie turystycznym,
 • pensjonacie lub hotelu.
[:]