Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Technik turystyki wiejskiej

Zostań technikiem turystyki

Dla kogo jest ten kierunek?

Technik turystyki wiejskiej to osoba, która ma wiedzę i umiejętności niezbędne do podkreślenia wyjątkowych walorów turystycznych miejsc i zabytków. Osoba, która pracuje na kierunku technika turystyki wiejskiej, powinna być kreatywna, komunikatywna, optymistycznie nastawiona do świata i mieć łatwość przyswajania informacji i wiedzy historycznej. Umiejętność pracy pod presją czasu i zdolność do szybkiego podejmowania decyzji to umiejętności, które również przydają się w tym zawodzie.  Technik turystyki wiejskiej to nowy zawód, a wykwalifikowani absolwenci kierunku są poszukiwani na krajowym rynku pracy, a także na terenie Unii Europejskie.

Na kierunku technik turystyki wiejskiej w trakcie nauki zdaje się dwie kwalifikacje:

 • K1 –  7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich oraz
 • K2 – T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie kwalifikacji K1 – T.7.  przewidziany jest pod koniec II semestru, a egzamin z kwalifikacji K2 – T.8. pod koniec ostatniego IV semestru.

Kierunek dla osób które charakteryzuje:
 • dobry kontakt z przyrodą,
 • dynamika i kreatywność w działaniu,
 • dobra organizacja pracy,
 • pracowitość.
Absolwent nauczy się m.in.:
 • planować i organizować pobyt turystom na obszarach wiejskich,
 • organizować i wykonywać prace w gospodarstwie rolnym,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą,
 • dokonywać analizy i planowania strategii i rozwoju własnej działalności.
Będziesz mógł podjąć pracę w:
 • gospodarstwie agroturystycznym,
 • szkole,
 • przedsiębiorstwie turystycznym,
 • pensjonacie lub hotelu.