Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Technik Rachunkowości

Zostań technikiem rachunkowości

Dla kogo jest ten kierunek?

Technik Rachunkowości jest idealnym kandydatem do pracy w oddziałach finansowo – księgowych firm i instytucji finansowych m.in. banków, towarzystw ubezpieczeniowych, urzędów skarbowych. Po ukończeniu naszej szkoły będziesz biegle poruszał się w prawie podatkowym, będziesz miał rozeznanie jak działa księgowość i finanse dużej firmy. Dobre zarządzanie pieniędzmi w naszych czasach to skarb – dajemy Ci możliwość zdobycia takiej wiedzy!

Na kierunku technik rachunkowości w trakcie nauki zdaje się dwie kwalifikacje: K1 – A.36. Prowadzenie rachunkowości oraz K.2. – A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie kwalifikacji K1 – A.36. przewidziany jest pod koniec II semestru, a egzamin z kwalifikacji K2 – A.65. pod koniec IV semestru.
Nauka trwa: 4 semestry

Kierunek dla osób które charakteryzuje:
 • spostrzegawczość
 • systematyczność
 • wytrwałość
 • umysł ścisły
 • sumienność
 • umiejętność logicznego myślenia
Absolwent nauczy się m.in.:
 • prowadzić rejestr transakcji finansowych,
 • sprawdzać dokładność dokumentów i rejestrów,
 • wykonywać rozliczenia, bilanse, raporty finansowe,
 • dokonywać rozliczeń z fiskusem,
 • ewidencjonować dokumenty finansowe, rachunki, faktury,
 • w oparciu o przepisy prawa podatkowego dbać o finanse i rozliczenia firmy,
 • dbać o przestrzeganie terminów płatności.
Będziesz mógł podjąć pracę w:
 • biurach rachunkowych
 • księgowości
 • przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych prowadzących własną księgowość
 • administracji szkolnej
 • bankach
 • firmach ubezpieczeniowych