Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Naucz się podstaw ochrona i bezpieczeństwa

Dla kogo jest ten kierunek?

Technik ochrony fizycznej osób i mienia to osoba, której zadaniem jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa ochranianych osób lub obszarów. Do jego obowiązków należy planowanie ochrony,  wczesne wykrywanie potencjalnych zagrożeń, zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom, zabezpieczanie imprez masowych. W stanie absolutnej konieczności technik ochrony fizycznej i mienia ma uprawnienia, by posługiwać się bronią palną. Osoba, która chciałaby zdobyć kwalifikacje do pracy w ochronie, powinna być opanowana, spostrzegawcza i dyskretna. Odwaga i dobra pamięć to również ważne cechy kandydata na to stanowisko. Opanowanie oraz umiejętność pracy w stresie są niezbędne,  by pracować w ochronie. Absolwent kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia powinien mieć dobrą pamięć i właściwą koordynację wzrokowo-ruchową.

Absolwenci kierunku mogą liczyć na zatrudnienie na różnych szczeblach w agencjach ochrony, firmach szkoleniowych. Po uzyskaniu koncesji otrzymają możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej i założenia własnej agencji ochrony.

Perspektywy zatrudnienia:
 • Agencje ochrony
 • Banki
 • Przedsiębiorstwa wymagające ochrony
 • Firmy szkoleniowe
 • Biura detektywistyczne
 • Jako prywatny ochroniarz
 • Policja i służby specjalne
 • Urzędy administracji publicznej
 • Własna działalność gospodarcza
Przedmioty:
 • Podstawy prawa w ochronie osób i mienia
 • BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia
 • Język angielski w ochronie osób i mienia
 • Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń
 • Zabezpieczanie imprez masowych
 • Ochrona osób
 • Konwojowanie
 • Wyszkolenie strzeleckie
 • Techniki interwencyjne i samoobrona
 • Podstawy przedsiębiorczości
Wiedza i umiejętności absolwenta:
 • Znajomość podstaw prawa i ekonomii w zakresie ochrony osób i mienia
 • Szeroka znajomość technik interwencyjnych i samoobrony
 • Znajomość zasad BHP
 • Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy
 • Prowadzenie dokumentacji służb ochrony oraz dokumentacji dotyczącej własnej działalności gospodarczej
 • Znajomość i umiejętność stosowania nowoczesnych metod ochrony i zabezpieczania technicznego
 • Obsługa sprzętu technicznego i programów komputerowych ułatwiających zapewnienie bezpieczeństwa
 • Obsługa broni palnej