Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Naucz się podstaw ochrona i bezpieczeństwa

Dla kogo jest ten kierunek?

Technik ochrony fizycznej osób i mienia to osoba, której zadaniem jest zapewnienie ochranianym osobom pełnego bezpieczeństwa poprzez m.in. planowanie ochrony danych osób lub obszarów, wczesne wykrywanie potencjalnych zagrożeń, zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom, zabezpieczanie imprez masowych czy posługiwanie się bronią palną w stanie absolutnej konieczności.
Technik ochrony fizycznej osób i mienia to osoba odporna na stres, opanowana, spostrzegawcza, dyskretna, odważna i posiadająca dobrą pamięć i właściwą koordynację wzrokowo-ruchową.
Absolwenci kierunku mogą liczyć na zatrudnienie na różnych szczeblach w agencjach ochrony, firmach szkoleniowych, a także po uzyskaniu koncesji otrzymają możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Perspektywy zatrudnienia:
 • Agencje ochrony
 • Banki
 • Przedsiębiorstwa wymagające ochrony
 • Firmy szkoleniowe
 • Biura detektywistyczne
 • Jako prywatny ochroniarz
 • Policja i służby specjalne
 • Urzędy administracji publicznej
 • Własna działalność gospodarcza
Przedmioty:
 • Podstawy prawa w ochronie osób i mienia
 • BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia
 • Język angielski w ochronie osób i mienia
 • Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń
 • Zabezpieczanie imprez masowych
 • Ochrona osób
 • Konwojowanie
 • Wyszkolenie strzeleckie
 • Techniki interwencyjne i samoobrona
 • Podstawy przedsiębiorczości
Wiedza i umiejętności absolwenta:
 • Znajomość podstaw prawa i ekonomii w zakresie ochrony osób i mienia
 • Szeroka znajomość technik interwencyjnych i samoobrony
 • Znajomość zasad BHP
 • Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy
 • Prowadzenie dokumentacji służb ochrony oraz dokumentacji dotyczącej własnej działalności gospodarczej
 • Znajomość i umiejętność stosowania nowoczesnych metod ochrony i zabezpieczania technicznego
 • Obsługa sprzętu technicznego i programów komputerowych ułatwiających zapewnienie bezpieczeństwa
 • Obsługa broni palnej