Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Naucz się podstaw ochrona i bezpieczeństwa

Dla kogo jest ten kierunek?

Zapewnienie bezpieczeństwa pojedynczym osobom oraz w różnego typu placówkach, prywatnych przedsiębiorstwach czy w trakcie trwania eventów, jak również konwojowanie gotówki lub wartościowych przedmiotów wymaga odpowiedniego przygotowania oraz stosownej wiedzy. Technik ochrony fizycznej osób i mienia ma za zadanie zabezpieczać powierzony mu teren, ruchomości, jak również zdrowie i życie VIP-ów bądź ludzi biorących udział w imprezach masowych.

Jego praca polega zarówno na wczesnym wykrywaniu potencjalnych zagrożeń i tym samym zapobieganiu ewentualnym przestępstwom i wykroczeniom, jak również na odpowiednim planowaniu swoich działań podejmowanych w trakcie realizacji konkretnych zleceń. Do obowiązków technika należy także obsługa systemów alarmowych oraz telewizji przemysłowej (CCTV). Poza tym absolwent kierunku w stanie absolutnej konieczności posiada uprawnienia umożliwiające mu użycie broni palnej. W trakcie nauki zdobywa niezbędne w tym celu wykształcenie strzeleckie.

Jakie kwalifikacje uzyskuje absolwent kierunku?

W trakcie nauki na kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia zdaje się zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami kwalifikację Z.3. – Ochrona osób i mienia. Technik jako tytuł zawodowy uzyskiwany na tym kierunku pozwala wykonywać zawód o kodzie 541315 w kwalifikacji zawodów i specjalizacji.

Egzamin, którego zdanie potwierdzi kwalifikacje zawodowe i pozwoli uzyskać dyplom, przewidziany jest na koniec kształcenia w tym kierunku.

Gdzie szukać pracy po uzyskaniu dyplomu?

Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę w agencjach ochrony, biurach detektywistycznych czy firmach szkoleniowych, jak również bezpośrednio w różnego typu przedsiębiorstwach, bankach, na lotniskach i w innych placówkach. Wykwalifikowany technik ochrony osób i mienia może ponadto liczyć na zatrudnienie w urzędach administracji publicznej, a także innych państwowych instytucjach.

Uzyskanie stosownej koncesji pozwala rozpocząć własną działalność gospodarczą i tym samym założyć własną agencję lub pracować jako prywatny ochroniarz.

Perspektywy zatrudnienia:
 • Agencje ochrony
 • Banki
 • Przedsiębiorstwa wymagające ochrony
 • Firmy szkoleniowe
 • Biura detektywistyczne
 • Jako prywatny ochroniarz
 • Policja i służby specjalne
 • Urzędy administracji publicznej
 • Własna działalność gospodarcza
Przedmioty:
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia
 • Organizowanie ochrony osób
 • Język angielski w ochronie osób i mienia
 • Zabezpieczenia techniczne wspomagające ochronę osób i mienia
 • Zapewnianie ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie
 • Realizowanie ochrony transportowanego mienia
 • Zapewnienie bezpieczeństwa na imprezie masowej
 • Język obcy zawodowy
Wiedza i umiejętności absolwenta:
 • Znajomość podstaw prawa i ekonomii w zakresie ochrony osób i mienia
 • Szeroka znajomość technik interwencyjnych i samoobrony
 • Znajomość zasad BHP
 • Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy
 • Prowadzenie dokumentacji służb ochrony oraz dokumentacji dotyczącej własnej działalności gospodarczej
 • Znajomość i umiejętność stosowania nowoczesnych metod ochrony i zabezpieczania technicznego
 • Obsługa sprzętu technicznego i programów komputerowych ułatwiających zapewnienie bezpieczeństwa
 • Obsługa broni palnej