Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Technik geodeta

Zostań specjalistą od geodezji

Dla kogo jest ten kierunek?

Geodeta to zawód przyszłościowy i opłacalny. Specjalista w tej dziedzinie zajmuje się między innymi pomiarami działek i  innych gruntów, sporządzaniem planów, map i kosztorysów geodezyjnych i wykonywaniem podziałów nieruchomości.

Technik geodeta powinien być osobą dokładną, skrupulatną i cierpliwą. Do wykonywania obowiązków niezbędne będą: znajomość matematyki oraz rozwinięta wyobraźnia przestrzenna.  Geodeta powinien umieć pracować na komputerze, a obsługa specjalistycznych programów będzie dodatkowym atutem dla pracodawcy.  Wykwalifikowany technik geodeta jest bardzo ceniony na rynku pracy. Z jego usług korzystają osoby prywatne, które planują budowę domu,  oraz firmy zajmujące się prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków, wykonywaniem instalacji podziemnych, czy też projektów dróg i autostrad. Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach geodezyjnych i budowlanych, a także w wydziałach geodezji na różnych szczeblach administracji samorządowej.

Perspektywy zatrudnienia:
 • Firmy geodezyjne i budowlane
 • Wydziały geodezji na wszystkich szczeblach administracji samorządowej
 • Wydawnictwa kartograficzne
 • Szkoły geodezji
 • Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
 • Firmy i kopalnie górnicze
 • Firmy zajmujące się poszukiwaniem złóż surowców
Przedmioty:
 • Geodezja ogólna
 • Geodezja inżynieryjna
 • Kataster i gospodarka nieruchomościami
 • Prawo w geodezji
 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Język angielski zawodowy
 • Ćwiczenia geodezyjne
 • Ćwiczenia obliczeniowe i kartograficzne
 • Geomatyka
 • Rysunek geodezyjny
 • Dokumentacja katastralna
 • Podstawy przedsiębiorczości
Wiedza i umiejętności absolwenta:
 • Sporządzanie planów i kosztorysów prac geodezyjnych
 • Umiejętność opisywania ukształtowania terenu i przestrzennego rozmieszczenia obiektów
 • Znajomość i umiejętność opisywania minerałów i złóż
 • Obsługa urządzeń służących do pomiarów geodezyjnych
 • Obsługa geodezyjna budowy dróg, budynków itd.
 • Umiejętność wykonywania szczegółowych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych (odległości, kątów, różnic wysokości, profilów i przekrojów, rzeźby terenu, wytyczanie linii i łuków itd.)
 • Wnikliwa analiza i dokładne opracowywanie wyników swojej pracy
 • Umiejętność wykonywania rysunku technicznego, rysowania i kartowania map (także na podstawie zdjęć satelitarnych i lotniczych)
 • Prowadzenie ewidencji dróg i budynków i znajomość programów komputerowych do tego przeznaczonych
 • Prowadzenie dokumentacji wykonanych prac i dokumentacji katastralnej (rejestru publicznego o gruntach, budynkach i ich właścicielach)
 • Znajomość słownictwa w języku obcym z zakresu geodezji