Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Technik geodeta

Zostań specjalistą od geodezji

Dla kogo jest ten kierunek?

Geodeta to zawód przyszłościowy i opłacalny. Jest to osoba zajmująca się m.in. pomiarami działek i innych gruntów, sporządzaniem planów, map i kosztorysów geodezyjnych i wykonywaniem podziałów nieruchomości.
Technik geodeta to osoba dokładna, skrupulatna i cierpliwa, a także cechująca się dobrą znajomością matematyki i rozwiniętą wyobraźnią przestrzenną. Praca geodety jest niezbędna przy planowaniu budowy domu, prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków, wykonywaniu instalacji podziemnych czy też projektów dróg i autostrad, dlatego osoby z tym tytułem są bardzo cenione na rynku pracy i z łatwością znajdą zatrudnienie w firmach geodezyjnych i budowlanych, a także w wydziałach geodezji na różnych szczeblach administracji samorządowej.

Perspektywy zatrudnienia:
 • Firmy geodezyjne i budowlane
 • Wydziały geodezji na wszystkich szczeblach administracji samorządowej
 • Wydawnictwa kartograficzne
 • Szkoły geodezji
 • Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
 • Firmy i kopalnie górnicze
 • Firmy zajmujące się poszukiwaniem złóż surowców
Przedmioty:
 • Geodezja ogólna
 • Geodezja inżynieryjna
 • Kataster i gospodarka nieruchomościami
 • Prawo w geodezji
 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Język angielski zawodowy
 • Ćwiczenia geodezyjne
 • Ćwiczenia obliczeniowe i kartograficzne
 • Geomatyka
 • Rysunek geodezyjny
 • Dokumentacja katastralna
 • Podstawy przedsiębiorczości
Wiedza i umiejętności absolwenta:
 • Sporządzanie planów i kosztorysów prac geodezyjnych
 • Umiejętność opisywania ukształtowania terenu i przestrzennego rozmieszczenia obiektów
 • Znajomość i umiejętność opisywania minerałów i złóż
 • Obsługa urządzeń służących do pomiarów geodezyjnych
 • Obsługa geodezyjna budowy dróg, budynków itd.
 • Umiejętność wykonywania szczegółowych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych (odległości, kątów, różnic wysokości, profilów i przekrojów, rzeźby terenu, wytyczanie linii i łuków itd.)
 • Wnikliwa analiza i dokładne opracowywanie wyników swojej pracy
 • Umiejętność wykonywania rysunku technicznego, rysowania i kartowania map (także na podstawie zdjęć satelitarnych i lotniczych)
 • Prowadzenie ewidencji dróg i budynków i znajomość programów komputerowych do tego przeznaczonych
 • Prowadzenie dokumentacji wykonanych prac i dokumentacji katastralnej (rejestru publicznego o gruntach, budynkach i ich właścicielach)
 • Znajomość słownictwa w języku obcym z zakresu geodezji