Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Kurs jednoroczny

Specjalista ds. transportu, spedycji i logistyki

zdjecie
Opis kursu

To w dużej mierze od osób na tego typu stanowisku zależy, czy ładunki powierzone firmie, w której pracują, dotrą na właściwy adres bezpiecznie i w określonym w umowie terminie. Poza tym to ich zadaniem jest przewidywanie, a także rozwiązywanie problemów i innych niedogodności wynikających w trakcie realizacji zlecenia. Specjalista ds. transportu, spedycji i logistyki to bowiem osoba, której wiedza opiera się na znajomości procesów transportowych oraz wszelkich związanych z nimi aspektów.

Czego uczymy w szkołach Pascal w trakcie rocznego kursu na specjalistę ds. transportu, spedycji i logistyki?

Osoba pracująca w tym zawodzie, która ukończyła nasz jednoroczny kurs, rozumie zasady wykorzystywania różnych środków transportu w spedycji i logistyce. Specjalizuje się przy tym w organizacji krajowych i międzynarodowych przewozów, a także towarzyszących im prac załadunkowych oraz rozładunkowych czy zabezpieczeniu powierzonych firmie ładunków, również w trakcie magazynowania. Poza tym z powodzeniem posługuje się różnymi formami dokumentacji, z którą stykać się będzie na co dzień w pracy. Opracowując nasz kurs naszym celem było bowiem przygotowanie takich zajęć, które pozwolą w rok poznać i zrozumieć procesy zachodzące na każdym etapie realizacji zamówienia w przedsiębiorstwach spedycyjnych, logistycznych i transportowych. Specjalista, którym stać się może słuchacz naszego kursu, będzie więc zapoznawał się z wszelkimi niezbędnymi na jego stanowisku zagadnieniami z zakresu logistyki w przedsiębiorstwie spedycyjnym, operacyjnym i taktycznym zarządzaniem magazynami i zapasami, a także przepływem materiałów i informacji w tego typu firmach.

Gdzie może szukać zatrudnienia absolwent rocznego kursu na specjalistę ds. transportu, spedycji i logistyki?

Dzięki nabytym umiejętnościom uczestnik rocznego kursu w jednej ze szkół Pascal ma szanse na pracę w branży, która da mu wiele możliwości, satysfakcji oraz wysokich zarobków. Jednocześnie jego perspektywy nie ograniczają się wyłącznie do przedsiębiorstw specjalizujących się stricte w organizowaniu krajowych czy międzynarodowych przewozów różnego typu ładunków. Pracę na tego rodzaju stanowisku oferować mogą bowiem także firmy i korporacje oferujące swoje produkty na różnych rynkach, które dysponują jednocześnie własną flotą pojazdów, a także centra dystrybucji czy firmy kurierskie. Poza tym osób posiadających kwalifikacje, które zdobyć można na naszym kursie, pozwalają podjąć pracę w firmach zajmujących się przewozem osób, a także w innych miejscach, w których kluczowym dla ich funkcjonowania jest przewóz zatrudnionych w nich pracowników oraz niezbędnego im sprzętu.


CZAS TRWANIA:
1 ROK

UZYSKANY DOKUMENT:
CERTYFIKAT UKOŃCZENIA KURSU SZKOŁY PASCAL, ORAZ ZAŚWIADCZENIE ZGODNE ZE WZOREM MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

TRYB NAUCZANIA:
ZAOCZNY

ZALICZENIE:
TAK
Plan nauczania

Przedmioty:

Podstawowe pojęcia w transporcie, spedycji i logistyce
Regulacje prawne w transporcie
Przebieg procesu transportowego
Środki transportowe i podstawy eksploatacji pojazdów
Ocena procesów transportowych
Logistyka w przedsiębiorstwie spedycyjnym
Dokumentacja w transporcie
Umiejętności interpersonalne
Organizacja i dokumentowanie czasu pracy załóg pojazdów
Zarządzanie magazynem
Reklamacje i roszczenia
Planowanie sprzedaży i operacji
Zajęcia praktyczne

Wiedza i umiejętności po kursie**

Po tym kursie zdobędziesz:

znajomość logistyki i jej miejsca w nowoczesnym gospodarowaniu
zrozumienie korzyści jakie przynosi właściwe stosowanie reguł logistyki w przedsiębiorstwie spedycyjnym
znajomość pojęć oraz regulacji prawnych z zakresu transportu, spedycji i logistyki
wiedzę na temat zjawisk występującymi na rynku usług transportowych
umiejętności zorganizowania transportu, prac załadunkowych i rozładunkowych
wiedzę na temat równowagi kosztów i obsługi klienta
znajomość   procesów magazynowych

Perspektywy pracy

Przedsiębiorstwa logistyczne
Firmy transportowe
Usługi transportowe i spedycyjne
Działy spedycji
Międzynarodowe firmy
Firmy logistyczne
Ośrodki kultury
Firmy kurierskie
Centra dystrybucji
Przedsiębiorstwa przewozowe

ola kot

Gabinety i salony kosmetyczne
Studia wizażu
Salony SPA
Agencje reklamowe
Agencje mody
Plany filmowe i telewizyjne
Ośrodki kultury
Teatry
Prywatne konsultacje
Własna działalność gospodarcza

Zarezerwuj miejsce
Kurs standardowy
164
miesięcznie
Standardowa cena kursu
(płatna w 10 ratach).
Zapisz się ✓
Najkorzystniejsza opcja
Dla aktywnego słuchacza szkoły PASCAL
123
miesięcznie
(płatna w 10 ratach).
Zapisz się do naszej szkoły aby korzystać z atrakcyjnych cen kursów.
Zapisz się ✓
Kurs standardowy
148
miesięcznie
Standardowa cena kursu
(płatność jednorazowa).
Zapisz się ✓
Podobne kursy
Technik usług kosmetycznych
0

Szczegóły >